European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

CEDEFOP ПОДКАСТ Епизод 3: Умения за зелена икономика

Как Европейският зелен пакт ще повлияе на начина, по който живеем, учим и работим?

Как Европейският зелен пакт ще повлияе на начина, по който живеем, учим и работим? Какво ще бъде въздействието на зеления преход върху уменията и пазара на труда? Каква е ролята на професионалното образование и обучение? Експертите на CEDEFOP Stelina Chatzichristou и Jasper van Loo имат някои отговори и насочват вниманието към:

  • Нуждата от нова цялостна парадигма – в основата на всичко, което произвеждаме и използваме, трябва да е устойчивостта. Зеленият преход не е просто промяна, то е фундаментална промяна.
  • Уменията за зелена икономика – това са такива умения, които директо водят до „зелено производство“, но също така и „меки умения“ като съзнанието за намалянаве и/или избягане на отпадъка, желание за рециклиране и пр.
  • Изпълнението на Европейския зелен пакт влияе на всички сектори и професии, както и на обществото. Изисква се специфична дейност и промяната рефлектира най-вече в ПОО образованието.

CEDEFOP правят прогнози на уменията, което е важно не само за политиците и професионалистите, но и за хората как да направят своя информиран избор. Как учащите на индивидуално ниво могат да ползват намеренията на политиката? Като те най-вече трябва да разберат как зеленият преход влияе положително на техния живот и така да отворят съзнанието и мотивацията си за промяна. В тази задача голяма роля има и изпълнителната власт на местно ниво. Градовете трябва да станат освен „умни“, но и „зелени“.

Два паралелни пътя: единият подкрепя промяната в краткосрочен план, а другият – в дългосрочен план. Краткосрочният план има за задача да минимизира негативните ефекти в съответните сектори, където вече се наблюдават промени.

ПОО има съществена роля както в краткосрочния, така и в дългосрочния план. Най-вече чрез подкрепа на разбирането и ангажирането към неохбодимостта от устойчивост, циркулацията, новия начин на живот и действие и пр.

Голямата задача в процеса е увереността, че е създадена среда, в която всички заинтересовани страни са изразили нуждите си и гласовете са им били чути.

Повече в Еризод 3: Умения за зелена икономика

https://www.cedefop.europa.eu/en/podcasts/episode-3-skills-green-economy

 

Източник: ЦРЧР

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?