Blog
Blog

Kontaktseminarium: Digital, Inclusive and Green Innovation: DIG-I-PACT

Välkommen till ett seminarium på Island med fokus att underlätta samarbete mellan organisationer som arbetar inom vuxnas lärande och yrkesutbildning.

Välkommen till ett seminarium med fokus att underlätta samarbete mellan organisationer som arbetar inom vuxnas lärande och yrkesutbildning. Plats för seminariet är Hvergaredi, Island samt digitalt den 22-24 november 2021. Ansök om en plats senast 21 oktober.

Datum: 22–24 november 2021

Målgrupp: Organisationer inom vuxnas lärande och yrkesutbildning intresserade av att utveckla partnerskap för samarbeten inför ansökan 2022. Lärare, rektorer, internationella koordinatorer, utbildningsledare, handledare, företagsledare, representanter för industri och företag, handelskammare. Organisationer som vill leverera nya modeller och förändringar inom utbildningssektorerna, modeller som är kopplade till de prioriteringar som gäller för utbildningssektorn.

Utbildningsområde: yrkesutbildning och vuxnas lärande

Plats: Hvergaredi, Island samt digitalt.

Antal platser för deltagare från Sverige: två (2)

Om seminariet

Du och övriga deltagare från olika europeiska länder får stöd att tillsammans formulera och utbyta idéer, liksom att utveckla internationella samarbeten för förändringar och förbättringar inom utbildningssektorerna. Särskilt fokus läggs på hur organisationer kan samarbeta inom de tre prioriteringarna inkludering och mångfald, digital omställning och grön hållbarhet. Information om de olika programdelarna och möjligheter till finansiellt stöd presenteras. Nya partnerskap, nya projektidéer och nya förslag kommer att utgöra en stor del av programmet för seminariet.

Mer om Erasmus+ partnerskap för samarbete

Ansökan

Du ansöker om en plats senast den 21 oktober:

Ansökan till seminariet Digital, Inclusive and Green Innovation: DIG-I-PACT på webbplatsen SALTO

Har du frågor, mejla till tca@uhr.se.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna