European Commission logo
Creați un cont
Blog
Blog

Educația financiară în bibliotecile publice - un model de educație non-formală pentru utilizatorii adulți ai bibliotecii

Proiectul FINLIT sprijină bibliotecarii în dezvoltarea educației financiare a utilizatorilor adulți ai bibliotecii - cu ajutorul platformei finlit.eu.

Bibliotecile vin în întâmpinarea membrilor comunității cu o gamă variată de activități educaționale. Bibliotecarii oferă îndrumare utilizatorilor cu privire la nevoile acestora de cunoaștere și informare, lucru deosebit de important în orașele mai mici, unde accesul la instituțiile culturale sau de educație este adesea dificil și unde oferta nu este la fel de bogată ca în orașele mari. Cu toate acestea, ei trebuie să își consolideze competențele de predare și formare - prin metode și instrumente pentru organizarea cursurilor pentru adulți.

Creșterea gradului de alfabetizare financiară și consolidarea educației financiare sunt extrem de importante pentru persoanele care iau zilnic decizii financiare care afectează viața și bunăstarea întregii familii. În țările partenere din cadrul proiectului FINLIT, gradul de alfabetizare financiară al populației este mai scăzut decât media UE (40% / 52%), iar educația financiară pentru adulți nu este disponibilă pe scară largă și nu este întotdeauna adaptată la nevoile utilizatorilor. Acesta a fost impulsul pentru implementarea proiectului Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice (Financial Literacy Through Public Libraries - FINLIT).

Uczestniczki projektu wspólnie pracują w bibliotece.

Obiectivul proiectului este de a oferi bibliotecarilor competențe și abilități pentru dezvoltarea cunoștințelor financiare ale utilizatorilor mai în vârstă. Proiectul are ca rezultat cursuri cuprinzătoare, formate din mai multe module: un curs de pregătire pentru bibliotecarii traineri, precum și cursuri de educație financiară pentru utilizatorii bibliotecii, cu sfaturi și materiale educaționale disponibile online.

Acest proiect face parte dintr-o strategie de durată de creștere a nivelului de educație financiară în rândul populației adulte din Bulgaria, Polonia, România și Slovenia. Dezvoltarea unui program de pregătire deschis pentru trainerii pentru adulți și utilizatorii adulți ai bibliotecii și exploatarea potențialului rețelelor mari de biblioteci publice și, prin urmare, implementarea cu succes a proiectului vor avea un impact pe termen lung asupra dezvoltării educației financiare nu numai în țările țintă, ci și la nivel regional și european.

La elaborarea modulelor educaționale, s-a ținut cont de situația specifică din fiecare țară parteneră. Au fost analizate diferite aspecte ale practicilor și politicilor de educație financiară din Bulgaria, Polonia, România și Slovenia. Analiza stadiului educației financiare a adulților este descrisă în Raportul de evaluare preliminară, care a fost elaborat de partenerii proiectului FINLIT în anul 2020, pe baza unor chestionare în rândul bibliotecarilor din aceste țări - pentru a adapta cât mai mult posibil modelul educațional la nevoile existente.

A fost dezvoltat un model de educație financiară pe baza căruia personalul bibliotecii poate oferi cursuri de educație financiară pentru utilizatorii adulți ai bibliotecii. Proiectul oferă bibliotecilor cursuri online deschise și gratuite atât pentru bibliotecari, cât și pentru utilizatorii bibliotecii - pe platforma https://finlit.eu. Prin intermediul acestor cursuri, bibliotecarii se vor putea pregăti ca traineri de educație financiară, în timp ce utilizatorii bibliotecii își vor putea îmbogăți cunoștințele financiare pentru a utiliza în mod corect și informat produsele oferite pe piața serviciilor financiare, în special cele online. Bibliotecile își vor putea extinde oferta educațională pentru adulți cu cursuri de finanțe personale. Toate materialele necesare sunt disponibile (după autentificare) pe platforma educațională a proiectului finlit.eu.

Articolul oferă linkuri de acces la versiunea în limba poloneză a platformei. Pentru a accesa materialele în alte limbi, vă rugăm să selectați versiunea relevantă (bulgară, poloneză, română, slovenă sau engleză) după ce accesați https://finlit.eu.

  • Raportul de evaluare preliminară - o imagine de ansamblu a patru situații foarte diferite în ceea ce privește sistemele de educație financiară și de biblioteci din țările partenere. Textul integral al raportului de evaluare preliminară
  • Platformă inovatoare de învățare online în patru limbi europene (cursuri online pentru bibliotecari și utilizatorii bibliotecii și alte materiale, disponibile după autentificare): https://finlit.eu/edu/ 
  • Un program de pregătire pentru trainerii care predau cursuri de alfabetizare financiară utilizatorilor adulți - descrierea programului
  • Cursuri de educație financiară pentru utilizatorii adulți - descrierea traseului de învățare
  • Educația financiară în bibliotecile publice - un model de educație non-formală pentru utilizatorii adulți ai bibliotecii - publicație

Proiectul Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice (Financial Literacy Through Public Libraries - FINLIT) a fost implementat în perioada 2018 - 2021 de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale în parteneriat cu Fundația Global Libraries Bulgaria, Biblioteca Națională și Universitară din Slovenia, Biblioteca Județeană Ovid Densusianu Hunedoara - Deva din România.  Proiectul a fost co-finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acțiunea 2: Parteneriate strategice/ Educația adulților, nr. 2018-1-PL01-KA204-050839).

Login (8)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Discuție online Recalificare și perfecționare: promovarea cooperării intergeneraționale.

Participați la această discuție online, unde vom explora de ce și cum trebuie să ne îndreptăm spre recalificare și perfecționare în diferite sectoare sau grupe de vârstă.

Mai multe