Resource Details
ZASÓB

Ścieżka III Nowe metody nauczania dorosłych

Plansza_sciezka_3

 

Ścieżka III – Nowe metody nauczania dorosłych cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników. Można było w jej ramach dowiedzieć się przede wszystkim o możliwościach wykorzystania nowych technologii w pracy edukacyjnej z dorosłymi, ale był też czas na bliższe poznanie metody design thinking i włączenie się w dyskusję na temat społeczności uczących się.

Na początek zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki dotyczące e-learningu. Kluczowym przesłaniem tego wystąpienia było zwrócenie uwagi na potrzebę projektowania szkoleń e-learningowych. Proces ten należy zacząć od odpowiedzenia sobie wcześniej na kilka pytań – to tylko kilka z nich… Czy szkolenie jest sposobem na rozwiązanie naszego problemu, zaspokojenie potrzeb szkoleniowych/rozwojowych? Czy e-learning jest najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji? Czy oferta szkolenia jest dopasowana do potrzeb? Następnie istotne jest postawienie na sprawdzone metody i narzędzia (których przykłady zostały przedstawione w prezentacji) i mierzenie wpływu. Przy projektowaniu szkolenia warto sięgnąć do modelu ADDIE, który pomaga organizować pracę i rozkładać ją na niezbędne etapy.

Wątek edukacji opartej na wykorzystaniu nowych technologii był kontynuowany w kolejnej prezentacji – Budowanie współpracy i zaangażowania online. Wystąpienie to zwracało uwagę na to, że technologia powinna być traktowana jedynie jako narzędzie do realizowania celów edukacyjnych i musi zawsze czemuś służyć. Istotne jest również uwzględnienie faktu, że dorośli odbiorcy szkoleń nie stanowią jednolitej grupy, ale łączą ich pewne wspólne potrzeby. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich oczekiwania, warto sięgać do bardzo różnorodnych narzędzi, jakie współcześnie są powszechnie dostępne. Narzędzia do tworzenia infografik, map myśli, alternatywy dla klasycznych prezentacji, TED Talks to tylko niektóre przykłady do wykorzystania w procesie uczenia się dorosłych – więcej można znaleźć w prezentacji z tej sesji. Jak podsumowała swoje wystąpienie prelegentka: „Możliwości jest bardzo dużo... ale najważniejszy jest pomysł”.

Kolejne wystąpienie dotyczyło z kolei trendów w nauczaniu języków obcych. Była mowa o motywacjach do podejmowania nauki języków, o specyfice grup dorosłych uczących się języków oraz o trendach w nauczaniu i perspektywach rozwoju tej dziedziny. Ciekawa była m.in. informacja o tym, że wśród dorosłych uczniów coraz liczniejszą grupę stanowią seniorzy oraz osoby czynne zawodowo, które uczą się języka specjalistycznego. Jak nowoczesne technologie mogą wspomagać ich w nauce? Tu znowu z pomocą przychodzą przede wszystkim nowe technologie. Blogi, podcasty, platformy e-learningowe to tylko wybrane spośród omawianych narzędzi. Nie mogą one jednak przesłaniać tego, co najważniejsze w procesie uczenia się, czyli zorientowania na ucznia i wspierania go w samodzielnej aktywnej nauce.

W ramach ścieżki znalazło się także miejsce na ożywioną dyskusję dotyczącą społeczności uczących się. Uczestnicy panelu, dzieląc się swoimi doświadczeniami w tym obszarze, poruszali tematy, które mogły zainteresować zarówno doświadczonych członków społeczności uczących się, jak również te osoby, które nie mają jeszcze obeznania w temacie. Jak stworzyć grupę i skąd wziąć pomysł? Czy jest sens powielać cudze pomysły? Jak ustalać zasady funkcjonowania społeczności? To tylko niektóre problemy, które były przedmiotem debaty. Jak wynikło z dyskusji, najważniejsze w budowaniu społeczności jest wsłuchanie się w potrzeby jej członków, pomysł i pasja, która przyciąga innych. Ważne jest także dbanie o relacje, budowanie poczucia przynależności do grupy. Bardzo istotne jest również zapewnienie moderatora, a w przypadku dużych grup – także większego zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie społecznością. Tym, co napędza funkcjonowanie grupy jest z jednej strony potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a z drugiej – potrzeba wolności i kreacji.

Po dyskusji zostały zaprezentowane możliwości, jakie daje w szkoleniach wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Ich zastosowanie pozwala przede wszystkim na znaczne obniżenie kosztów szkoleń, które w realnych warunkach wymagałyby bardzo dużych nakładów oraz na szybkie wdrożenie nowych pracowników do pracy. Podczas wystąpienia szerzej zaprezentowano przykład zastosowania omówionych technik w szkoleniu przyszłych prawników – grę edukacyjną Oględziny miejsca zbrodni stworzoną z myślą o studentach Akademii Leona Koźmińskiego.

Na sam koniec została zaprezentowana metoda twórczego rozwiązywania problemów – design thinking., która z powodzeniem może być stosowana w edukacji dorosłych. Kluczowe hasła związane z tą metodą to: koncentracja na użytkowniku i jego potrzebach, interdyscyplinarne podejście oraz odwaga w tworzeniu pomysłów i eksperymentowaniu.

Poniżej prezentacje do pobrania.

Zobacz także:

Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!