Discussion Details

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

 

EPALE discussion: Blended learning in adult education.

W tym roku edukacja we wszystkich sektorach została postawiona przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami w postaci zamknięcia wszystkich rodzajów instytucji szkoleniowych. Wywołało to wiele dyskusji na temat przyszłego rozwoju podejścia opartego na blended learning (nauczaniu hybrydowym) na wszystkich poziomach kształcenia.

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych.

Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Prezentację przedstawi Lauri Tuomi, dyrektor generalny Fińskiej Fundacji Uczenia przez Całe Życie (Kvs) i członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Dorosłych (EAEA). Przeanalizuje on kwestię blended learning do uczenia dorosłych, powołując się na przykłady tego, co się udało w praktyce w Finlandii w czasie pandemii COVID-19. Perspektywa blended learning jest długoterminowa, ponieważ w tym roku przypada 100-lecie edukacji na odległość w Finlandii.  

Dyskusja będzie obejmowała następujące tematy:

  • Czy blended learning w edukacji dorosłych jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji przedłużającego się zamykania instytucji uczących dorosłych?

  • Jakie są główne wyzwania związane z wdrożeniem blended learning do nauki w ramach edukacji dorosłych?

  • Jakie inicjatywy i polityki w zakresie edukacji dorosłych są niezbędne do wdrożenia podejścia blended learning?

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami podczas naszej internetowej dyskusji, którą będzie moderował dr Tuomi i członkowie jego zespołu.

Komentarze pod dyskusją są już otwarte, więc uczestnicy mogą się przedstawić lub zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem!

Login (28)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz rozpocząć dyskusję?

Nie wahaj się! Rozpocznij nową dyskusję!