Blog
Blog

Basiseducatie wordt... Ligo!

Basiseducatie staat in Vlaanderen al dertig jaar voor werken aan geletterdheid en vaart voortaan onder een nieuwe naam.

Ligo

Basiseducatie staat al dertig jaar voor werken aan geletterdheid. Al dertig jaar kunnen laaggeletterde volwassenen bij ons leren, zijn we dé leerpartner in basiscompetenties waarvoor we leertrajecten op maat van de cursisten aanbieden. Al dertig jaar ondersteunen we laaggeletterde volwassenen zodat zij sterker kunnen staan in de rollen die zij opnemen in hun dagelijks leven. We zetten ons in om hen te versterken zodat ze volwaardig kunnen participeren aan de samenleving.

Om dat te bereiken, werken we bij voorkeur samen met partners. Alleen kunnen en willen we dat niet. Daarom kozen we voor een nieuwe naam: Ligo! Leren, versterken en verbinden. Dat is waar Ligo voor staat.

Want door de samenwerking met partners kunnen we laaggeletterde volwassenen bereiken in de omgeving waarin zij dagelijks functioneren: de werk- of opleidingsvloer, de school van hun kinderen, de buurt, … Door deze samenwerkingen kunnen we cursisten ondersteunen en versterken in deze concrete situaties.

Op onze Netwerkdag van 19 maart 2021 zagen we vele voorbeelden van hoe we onze nieuwe agogische visie in praktijk brengen en hoe we dat nog meer (en ook nog beter) kunnen doen in de toekomst. Er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank, gelukkig!.

Dan denk ik in de eerste plaats aan het verder vorm geven van gecombineerd leren in Ligo en het werken aan een leerplatform voor de cursisten. Zodat we hen kunnen versterken in het in eigen handen nemen van het leren, zodat we hen kunnen versterken in hun digitale vaardigheden om te participeren in deze 21ste eeuwse samenleving.

Dan denk ik aan het verder uitbouwen van samenwerkingen met partners zodat we nog beter en nog meer laaggeletterde volwassenen kunnen bereiken. Zodat we nog meer functioneel en geïntegreerd kunnen werken. En waarbij het een grote uitdaging is en blijft om dat flexibel en met maximale impact voor de cursisten te organiseren binnen ons decretale kader.

Ik denk ook aan het verder uitwerken van het cursistvolgsysteem, niet alleen om nog scherper de leervragen van de cursist in kaart te brengen maar ook om na te gaan welke impacten we kunnen bereiken. Zo kunnen we het aanbod nog meer op maat van de cursisten vormgeven. 

Tot slot liggen er nu twee grote thema’s op tafel waar we als sector echt willen en moeten op wegen: voor het belang van de cursisten. E-inclusie en inburgering. Wat betreft E-inclusie moeten we blijven inzetten en zoeken naar een aanbod waarmee we het verschil kunnen maken, in het ondertussen versnipperde en uitwassende landschap van e-inclusie initatieven. Ons verhaal van leren – verbinden – versterken, ons verhaal van kijk – verbind – activeer – zorg – verleg grenzen – inspireer maakt dat we laaggeletterde volwassenen kunnen versterken in ál hun basiscompetenties die ze nodig hebben om volwaardig te kunnen participeren. Digitale vaardigheden staan niet alleen of geïsoleerd. E-inclusie omhelst meer dan dat en op dat meer dan dat, daar moeten wij als Ligo blijven op inzetten en daar moeten we onze partners van blijven overtuigen.En dat in het hele verhaal van E-inclusie de maatschappij ook een grote verantwoordelijkheid heeft, dat weten we binnen Ligo al langer dan vandaag. Daarom nemen we actief deel aan de taskforce E-inclusie zodat we daar samen met andere partners het beleid tot een e-inclusieve samenleving kunnen bewegen.

Ook wat betreft Inburgering ligt onze focus nu op het proberen vermijden van de drempels die het beleid opwerpt voor NT2-cursisten door het nieuwe inburgeringstraject. We zullen blijven aankaarten dat we tegen het inschrijvingsgeld zijn en tegen de resultaatsverbintenis. We proberen vanuit het kernteam van Ligo (de vroegere Federatie CBE) de open communicatie die er is met het kabinet Somers ten volle te benutten om invulling te geven aan bijvoorbeeld de testen of het niveau B1, zodat dit geen drempels opwerpt voor cursisten, maar zodat het kansen biedt en geen verplichtingen of uitsluiting.

Leren – verbinden en versterken, daar gaan we voor, met een mooie agogische visie op zak, met inspirerende materialen en aanpak uit elk van de centra, met onze ogen open voor wat we zelf nog kunnen leren zodat ook wij altijd maar versterken.

Maak kennis met Ligo in dit boekje.

Ligo logo

Joke Drijkoningen is directeur bij Ligo, Centra voor Basiseducatie

 

Meer lezen over de agogische visie van Ligo in het EPALE-zine: 'Functioneel en geïntegreerd werken in de basiseducatie'.

 

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer