News
Aħbarijiet

In-numru ta' studenti adulti fl-Estonja tela' għal ċifra rekord ta' 17.3 %

Adult_learners

Il-parteċipazzjoni fit-tagħlim ta' persuni b'livell aktar baxx ta' edukazzjoni, li żdiedet bi 2 fil-mija, minn 4.9 fil-mija għal 6.9 fil-mija, meta mqabbla mas-sena ta' qabel għandha valur partikolari.

Terje Haidak, il-Kap tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni għall-Adulti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u r-Riċerka tal-Estonja, innota li dan huwa riżultat tajjeb ħafna. "Iż-żieda fin-numru ta' studenti adulti tindika li l-opportunitajiet għall-iżvilupp personali qed isiru dejjem ta' kwalità akbar, aktar flessibbli u aktar aċċessibbli għan-nies," qal Haidak. “Huwa ta' pjaċir speċjali li l-adulti b'livelli aktar baxxi ta' edukazzjoni li sa issa kienu aktar modesti fit-tagħlim tul il-ħajja għandhom interess akbar li jiksbu għarfien u ħiliet ġodda li jikkontribwixxu għas-suċċess professjonali tagħhom u għas-sodisfazzjon ġenerali tagħhom bil-ħajja.”

Filwaqt li l-indikatur tal-parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja fl-Estonja kien madwar 7 % għaxar snin ilu u madwar 12 % ħames snin ilu, l-indikaturi attwali huma l-ogħla fl-istorja.

Il-pajjiż qed jaħdem sabiex iżid l-aċċess għat-taħriġ għal aktar u aktar nies, u jħeġġiġhom jipparteċipaw fit-taħriġ. Sabiex tkompli t-tendenza pożittiva, se jkun jeħtieġ li jkompli jiġi żgurat li l-adulti jkollhom aċċess kemm għall-edukazzjoni ta' livell kif ukoll għall-korsijiet.

Fl-2018, il-Ministeru Estonjan tal-Edukazzjoni u r-Riċerka se jkompli joffri titjib tal-ħiliet u korsijiet ta' taħriġ fil-professjonijiet bla ħlas (ET) bl-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew. Matul is-sena, kważi 12-il elf persuna se jkunu jistgħu jattendu korsijiet bla ħlas u se jkunu offruti aktar minn 900 kors. Il-korsijiet huma għall-adulti li ma rċevewx taħriġ speċjalizzat jew li l-ħiliet tagħhom jeħtieġu titjib.

In-nies jitgħallmu sabiex jiksbu għarfien u ħiliet ġodda, u jlaħħqu aktar mal-impjieg

Fil-Ħarifa li għadda, tnediet kampanja pubbliċitarja fuq it-televiżjoni, ir-radju u fil-beraħ, flimkien mal-aġenzija kreattiva Zavod u l-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Għalliema tal-Adulti Andras, li fiha Tanel Padar u Konstantin Vassiljev stiednu lin-nies ikomplu l-istudji tagħhom ma' adulti oħrajn. Stħarrig fost l-Estonjani kollha (Et) li sar mir-Riċerka tas-Suq AS wera li l-kampanja kienet innotata minn 81 % ta' dawk li wieġbu. Kull raba' adult li nnota l-kampanja ammetta li qajmet l-interess tiegħu fl-iżvilupp personali.

B'mod partikolari, in-nuqqas ta' ħtieġa u n-nuqqas ta' interess ssemmew bħala ostakoli biex wieħed jibda jitgħallem, filwaqt li 2 % semmew li n-nuqqas ta' appoġġ minn min iħaddem kien ta' tfixkil.

L-istudenti li diġà bdew jistudjaw jew li qed jippjanaw li jagħmlu dan ġew mistoqsija dwar il-motivazzjoni tagħhom għall-iżvilupp personali. 68 % wieġbu li jixtiequ jirċievu għarfien jew ħiliet ġodda, 41 % jixtiequ jlaħħqu aktar, 36 % jqisu t-tagħlim bħala xi ħaġa interessanti, u hemm daqstant li jixtiequ jaqilgħu aktar flus. 

Dawk ta' mhux aktar minn tletin sena, spiss qalu li xtaqu jiksbu aktar ħiliet u għarfien ġodda sabiex jagħmlu aktar flus, isibu konoxxenti ġodda jew jibdew negozju. Barra minn hekk, dawk li għandhom bejn 30 u 39 sena jixtiequ karriera, iżda wkoll li joħorġu mir-rutina attwali tagħhom. Ħafna aktar nisa milli rġiel qalu li xtaqu jkunu ta' eżempju tat-tagħlim għal uliedhom.

 

 

 

 

 

 

 

Login (5)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.
Switch Language

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More