European Commission logo
Vytvorenie konta

News

Správy

The number of adult learners in Estonia rose to a record figure of 17.3%

TreeImage.
Marit Valge
Adult_learners

 

According to data released recently by Statistics of Estonia, 17.3% of 25-64-year-olds participated in level education or training in 2017, which is 1.6% more than in 2016.

Particular valuable is the participation in learning of people with a lower level of education, which increased by 2 percent, from 4.9 percent to 6.9 percent, compared to the previous year.

Terje Haidak, Head of the Department of Adult Education at the Ministry of Education and Research of Estonia, noted that this is a very good result. „The increase in the number of adult learners indicates that the opportunities for self-development are becoming of increasingly higher quality, more flexible and more accessible to people,” said Haidak. “It is a special pleasure that adults with lower levels of education who have been more modest in the life-long learning so far have a greater interest in acquiring new knowledge and skills that contributes to their professional success and their overall satisfaction with life.”

While the indicator of participation in the life-long learning in Estonia ten years ago was around 7% and about 12% five years ago, the current indicators are the highest in our history.

The country is working to increase the access to training for more and more people, encouraging them to participate in training. In order to continue the growing trend, it will be necessary to continue to ensure that adults have access to both the level education and courses.

In 2018, the Estonian Ministry of Education and Research will continue to offer free upskilling and occupation training courses (ET) with the support of the European Social Fund. During the year, nearly 12 thousand people will be able to attend free courses and more than 900 courses will be offered. Courses are for adults who have not received specialist training or whose skills require upgrading.

People learn in order to gain new knowledge and skills, and cope better in job

Last autumn, together with the creative agency Zavod and the Estonian Association of Adult Educators Andras, a television, radio and outdoor advertising campaign was launched, in which Tanel Padar and Konstantin Vassiljev invited to continue their studies with other adults. An all-Estonian poll (ET) conducted by the Market Research AS showed that the campaign was noticed by 81% of the respondents. Every fourth adult who noticed the campaign admitted that it raised their interest in self-development.

In particular, the lack of need and lack of interest was highlighted as obstacles to becoming a student, whereas only 2% mentioned that the lack of employer’s support was a hindrance.

Students who have already started to study or who are planning to do so were asked about their motivation for self-development. 68% answered that they would like to receive new knowledge or skills, 41% would like to cope better, 36% consider learning to be interesting, and there are as many who want to earn more.

Until the age of thirty, they more often said they wanted to gain new skills and knowledge in order to make more money, find new acquaintances or start a business. Besides, 30-39-year-olds want to make a career, but also to break out of the current routine. Women more often than men mentioned the desire to be a model in learning for their children.

Source: Estonian Ministry of Education and Research

 

 

 

 

 

Login (5)

Komentár

Profile picture for user nkoikmer.
Merle KOIK
Št, 03/08/2018 - 13:51

Ka raamatukogudes on märgata elukestvas õppes osalejate arvu suurenemist. Kiiresti arenevad "nutikad" seadmed ja e-teenuste pidev laienemine tekitavad inimestes vajaduse pideva enesearendamise järele, et igapäevases elus toime tulla. Raamatukogud saavad selles osas paindlikke koolitusi pakkuda. SA Vaata Maailma alustab käesoleva aasta märtsis projekti NutiAkadeemia, mis on just täiskasvanute nutiseadmete kasutamise oskuste parandamisele suunatud koolitus- ja nõustamisprojekt. Projekti koostööpartneriteks on Swedbank, SEB, Telia, Elisa ja SK ID Solutions ning projekti tegevustesse on kaasatud ka raamatukogud. 
Login (0)
TreeImage.
Nori Nagy
Št, 04/26/2018 - 11:55

Ráadásul a felnőttek továbbképzése, tudások felfrissítése csökkenti a generációk közötti különbséget is. Jobban megértik a fiatalok gondolkodásmódjukat, még inkább közös nyelven beszélhetnek. Számos felnőttnek lenne igénye arra, hogy továbbképezze magát, de nem tudják milyen lehetőségeik vannak. Itthon is szervezni kellene egy nagyobb kampányt.
Login (0)
TreeImage.
Anna Kirmane
So, 09/22/2018 - 11:07

Igaunijā izmantotā nepārtrauktasmācīšanāsstratēģija ļauj īstenotidejuparmūžizglītību. Tasir ļotiracionālsunstratēģiskipareizslēmums - dotiespēju, un šajā gadījumā arī bezmaksas, attīstītunuzlabotzināšanuunprasmjulīmenipieaugušajiem. Turklātkursosiegūtāszināšanasirnoderīgasnetikaiikdienasdzīvē, betarī palielinacilvēkulīmeniunnepieciešamībudarbatirgū. Valstsieguldanaudusavosdarbiniekos, ļaujotviņiemattīstīties, dodotviņiempapildumotivācijuvalstslaisasniegtuprogresīvusrādītājusdažādāsdarbajomās. Manuprāt, tasirviensnovislabākajiemunveiksmīgākajiemieguldījumiemvalstī untautā, kas, protams, dosdaudzpozitīvuprogresuunrezultātus.

Turklāttasarī parāda, kacilvēkivēlasneatpaliktnomūsdienīgasdzīvesunpaplašinātsavasiespējasarsmart  pasaulesunierīces palīdzībuunirgatavipastāvīgiuzlabotsavaszināšanas. Vēlmekļūtparprogresadaļu ļaujnetikaitiktgalā arikdienasunikdienaspienākumiem, betarī pašizglītoties dažādosaspektos.

Esgribētupateikt, katasirpatiešāmfantastisksziņasIgaunijai, kā arī tāsiedzīvotājiem. Daudzām valstīm būtu vērts mācīties no šādas mazas, bet ļoti progresīvas valsts.

 Anna Kirmane | Latvijas Universitāte.

Login (0)
Profile picture for user riina.kuett.
Riina Kütt
Ut, 03/06/2018 - 20:03

Tasuta koolitused on olnud kindlasti oluliseks õppijate ringi laiendajaks. 
Loota võib, et kord juba omandatud või taasomandatud õpiharjumused mõjuvad pikemalt ning täiskasvanud õppijate hulk jääb meie riigis püsivalt kõrgeks ka järgmisel rahastusperioodil. 
Login (0)
TreeImage.
Tekla Schmelzer
Pi, 03/16/2018 - 15:55

This is real convincing, huge progress in Estonia. I guess the emphasis is on the free training courses which are also useful on the labor market. In Hungary the training courses are free but useless and demotivating. Which are useful are expensive. Hungary would need some good exercises from Estonia.
Login (0)
TreeImage.
Kata Himer
So, 04/21/2018 - 09:45

Tetszik, hogy sokan nem (csak) az anyagiak miatt akarják magukat fejleszteni, a fő ok a saját álmaik megvalósítása. Külön öröm, hogy főként a nők gondolnak arra is, hogy példát mutassanak a gyermekeiknek, így ők is nagyobb eséllyel fognak továbbtanulni.
Login (0)

Minu hinnangul väga tähtis, et riik jätkab õppimisvõimaluste pakkumisega vähemalt samas mahus ka pärast EL poolse rahastuse vähenemist. Õõpima õppimine on tulevikuoskus, mida läheb vaja kõikidel erialadel, et (masinatega) konkurentsivõimelisena püsida ja kui meie inimesed juba nii ulatuslikult õppes osalevad, seda taset tuleb hoida. Euroopa kontekstis on see tase kõrge, samas, on ka riike, kus see määr on lausa 30% ja kõrgem. Ning meie endi Elukestva õppe strateegia sihtatase on 2020. aastal 20%.  Seega arenguruumi on meil küll. Millised on sinu sammud, hea kolleeg, mida sa astud Eesti inimeste elukestvas õppes osalemise määra tõstmiseks? Jaga paun oma kogemusi teistega, sest me kõik töötame sama eesmärgi nimel! 
Login (0)
Profile picture for user Ildam.
Madli Leikop
Ut, 03/06/2018 - 15:29

See uudis näitab, kuidas elukestev õpe saab tegelikkuseks. Endagi tutvusringis on mitu täiskasvanut, kes on kasutanud täiendusõppe võimalusi kutseõppeasutuses ja on väga rahule jäänud. Märgata on, kuidas üha rohkem minnakse täiskasvanuna õppima mitte üksnes vajadusest, vaid soovist midagi uut kogeda või siis õppimisoskusi värskendada. 
Login (0)
Profile picture for user Elena Trepule.
Elena Trepule
Ut, 03/13/2018 - 14:38

Oh, what fantastic good news from Estonia! Well done indeed. We in Lithuania need to learn from our Estonian neighbors active and rational ways of doing - in this case offering educational possibilities for adult population.
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Finančná gramotnosť v časoch krízy

Pridajte sa k našim odborníkom a ponorte sa do sveta finančných politík a ich spoločenského dopadu.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Dôraz na základné zručnosti v rámci Európskeho roka zručností

Investovanie do základných zručností v rámci Európskeho roka zručností je nevyhnutné na zabezpečenie splnenia jeho cieľov.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Budovanie zručností pre demokratický život. Úloha vzdelávania a učenia sa dospelých

Diskutujte o tom, ako môžu zručnosti 21. storočia zvýšiť občiansku aktivitu!

Viac

Latest News

Nadchádzajúce udalosti