European Commission logo
Izveidot profilu
Resource Details
RESURSS

Jāveicina mācīšanās darba vietā

Strādājot pie tēmas par pieaugušo izglītību, Izglītības un apmācības darba grupas uzdevums 2016. – 2018. gadā bija noteikt politikas principus, kuru ieviešana veicinātu un atbalstītu izglītību darba vietā, aptverot pieaugušos, kam ir grūtības ar lasīšanu, rakstīšanu, vienkāršu aprēķinu veikšanu un digitālo instrumentu izmantošanu – pieaugušos, kam ir vidējs prasmju līmenis, ko vajadzētu uzlabot. Šajā ziņojumā tiek piedāvāti padarītā darba rezultāti un vadlīnijas politikas veidošanai, kā arī pieredzes stāsti kā iedvesma jaunai domāšanai.

Visiem pieaugušajiem mācīšanās darba vietā varētu būt alternatīvs ceļš, kā uzlabot vai aktualizēt savas prasmes un veiksmīgāk pieņemt jaunus izaicinājumus, kas saistīti ar tādām visaptverošām tendencēm kā automatizācija, digitalizācija un globalizācija. Tā kā pieaugušie pavada daudz laika darbavietā, tad tieši darbavieta ir svarīga mācību vide, tā ir vide, kur attīstīt ne vien ar darbu saistītas prasmes, bet arī pamata un caurviju prasmes, kas padara cilvēkus elastīgākus pret pārmaiņām viņu karjerā un dzīvē. Iegūtie secinājumi Darba grupai liek domāt, ka pieaugušo mācīšanās veicināšanai darbavietā ir jākļūst par politisku prioritāti un jāpārtop konkrētā darbībā.

Resource Details
ISBN
978-92-79-85480-4
Resursa autors
European Commission
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Eiropa
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Angļu
Login (3)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!