Resource Details
RESURS

Prioriteti u integraciji poduzetničkog učenja i poduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sustave u Bosni i Hercegovini (2021. – 2030.)

Ovaj je dokument prezentirao argumente zbog čega je snažniji strateški razvoj poduzetničke kompetencije neophodan u skladu s pripremama za pristupanje Bosne i Hercegovine zajedničkom EU internom tržištu. Argumenti se također odnose i na interes BiH za stvaranjem poduzetnički kompetentnije radne snage. Prioriteti integracije poduzetničke kompetencije u obrazovne sustave u Bosni i Hercegovini predstavljeni u ovom dokumentu mogu biti smjernice nadležnim obrazovnim vlastima za poduzimanje sveobuhvatnih aktivnosti na povećanju kvalitete obrazovanja uvođenjem ključnih kompetencija u nastavu i učenje u formalnim obrazovnim sustavima i cjeloživotno učenje. 38 Aktivnosti povezane uz svaki od prioriteta su navedene fleksibilno, kao jedan od mogućih načina njihove realizacije.

Dokument daje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne prioritete za integraciju poduzetničke ključne kompetencije kroz transponiranje ishoda učenja EU EnterComp okvira u nastavu i učenje. Budući da je integracija započela 2010. godine, postoji značajan broj primjera prakse i evidentan napredak, prioriteti su detaljno razrađeni.

Nedvojbeno, integracija ključnih kompetencija predstavlja složen i dugoročan posao koji treba biti dobro planiran, te usmjeren na jačanje kapaciteta i bližu suradnju svih uključenih u proces, ponajprije nastavnika, pedagoških službi u školama i pedagoških savjetnika. Zbog toga je potrebno dodatno osnažiti pedagoške zavode i školske pedagoge kao «tehnologe nastavnog procesa, kako bi oni mogli koordinirati procesima, kroz obuke nastavnika i školskih timova, redovna praćenja i izvještavanja o napretku. U tom smislu nadležne obrazovne vlasti trebaju srednjoročno i dugoročno planirati dodatne materijalne i ljudske resurse.

U kratkoročnom razdoblju se predviđaju ključni koraci za razvoj ključnih kompetencija – razvoj modela, aktivnosti na podizanju svijesti i osnaživanju kapaciteta nadležnih obrazovnih vlasti da samoodrživo integriraju poduzetničke kompetencije u obrazovne sustave. Nadležne obrazovne vlasti i Ministarstvo civilnih poslova BiH trebaju iznaći model daljnje suradnje kako bi se aktivnosti koje generiraju razvoj ključnih kompetencija nastavile i po završetku projekata tehničke pomoći. To može biti kroz kreiranje efikasnog partnerstva politika ili drugog strukturiranog oblika suradnje nadležnih obrazovnih vlasti u praćenju i ocjeni ishoda poduzetih aktivnosti, razvoju daljnjih prioriteta i razmjeni dobrih praksi.

Resource Details
Autor(i) resursa
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u suradnji s Europskom trening fondacijom (ETF)
Vrsta resursa
Nacionalna pitanja i politika
Država
Bosna i Hercegovina
Datum objave
Jezik dokumenta
Hrvatski
Login (0)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!