European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Resource

Prioriteti u integraciji preduzetničkog učenja i preduzetničke ključne kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini (2021. – 2030.)

Profile picture for user darlaslava.
Daria Mršić

Ovaj je dokument prezentirao argumente zbog čega je snažniji strateški razvoj preduzetničke kompetencije neophodan u skladu s pripremama za pristupanje Bosne i Hercegovine zajedničkom EU internom tržištu. Argumenti se također odnose i na interes BiH za stvaranjem preduzetnički kompetentnije radne snage. Prioriteti integracije preduzetničke kompetencije u obrazovne sisteme u Bosni i Hercegovini predstavljeni u ovom dokumentu mogu biti smjernice nadležnim obrazovnim vlastima za poduzimanje sveobuhvatnih aktivnosti na povećanju kvaliteta obrazovanja uvođenjem ključnih kompetencija u nastavu i učenje u formalnim obrazovnim sistemima i cjeloživotno učenje. 37 Aktivnosti povezane uz svaki od prioriteta su navedene fleksibilno, kao jedan od mogućih načina njihove realizacije.

Dokument daje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne prioritete za integraciju preduzetničke ključne kompetencije kroz transponiranje ishoda učenja EU EnterComp okvira u nastavu i učenje. Budući da je integracija započela 2010. godine, postoji značajan broj primjera prakse i evidentan napredak, prioriteti su detaljno razrađeni.

Nedvojbeno, integracija ključnih kompetencija predstavlja složen i dugoročan posao koji treba biti dobro planiran, te usmjeren na jačanje kapaciteta i bližu saradnju svih uključenih u proces, ponajprije nastavnika, pedagoških službi u školama i pedagoških savjetnika. Zbog toga je potrebno dodatno osnažiti pedagoške zavode i školske pedagoge kao «tehnologe nastavnog procesa, kako bi oni mogli koordinirati procesima, kroz obuke nastavnika i školskih timova, redovna praćenja i izvještavanja o napretku. U tom smislu nadležne obrazovne vlasti trebaju srednjoročno i dugoročno planirati dodatne materijalne i ljudske resurse.

U kratkoročnom periodu se predviđaju ključni koraci za razvoj ključnih kompetencija – razvoj modela, aktivnosti na podizanju svijesti i osnaživanju kapaciteta nadležnih obrazovnih vlasti da samoodrživo integriraju preduzetničke kompetencije u obrazovne sisteme. Nadležne obrazovne vlasti i Ministarstvo civilnih poslova BiH trebaju iznaći model daljnje saradnje kako bi se aktivnosti koje generiraju razvoj ključnih kompetencija nastavile i po završetku projekata tehničke pomoći. To može biti kroz kreiranje efikasnog partnerstva politika ili drugog strukturiranog oblika saradnje nadležnih obrazovnih vlasti u praćenju i ocjeni ishoda preduzetih aktivnosti, razvoju daljnjih prioriteta i razmjeni dobrih praksi.

Resource Details
Resource author
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji s Evropskom trening fondacijom (ETF)
Type of resource
National and Policy
Country
Bosna i Hercegovina
Publication Date
Language of the document
Bosnian
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new resource!