Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Ohjausta tulevaisuustyönä - itsetuntemuksen avulla lisää voimavaroja nuorille aikuisille

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria aikuisia autetaan suomalaisessa Motiivi-hankkeessa näkemään oma elämänsä kokonaisuutena ja toimimaan kohti realistisia ammatillisia tavoitteita.

 

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria aikuisia autetaan suomalaisessa Motiivi-hankkeessa näkemään oma elämänsä kokonaisuutena ja toimimaan kohti realistisia ammatillisia tavoitteita. Tämä tapahtuu itsetuntemusta lisäämällä. Hankkeessa kehitetaan myös toimintamalleja, jotka vahvistavat työpajojen ja maahanmuuttajayhteisöjen ammattilaisten mahdollisuuksia tukea osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä sekä työelämävalmiuksia. Tätä kautta myös hankkeen toiminnan kohteena olevat saavat paremman mahdollisuuden löytää voimavaroja, jotka jäävät heidän käyttöönsä.​

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Motiivi-hankkeessa pyritään kolmen toteuttajan yhteisvoimin löytämään uusia menetelmiä nuorten ja nuorten aikuisten tulevaisuustyöskentelyyn.

Toisin sanoen ajatuksena on kehittää toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia 16-29 -vuotiaita nuoria aikuisia tunnistamaan oman ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintaansa kohti realistisia ammatillisia tavoitteita.

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry. Uudet toimintamallit hyödyntävät nuorille suunnattuja digitaalisia työkaluja, joita voidaan myös viedä hankkeen keskiössä olevaan NäytönPaikka-palveluun eli eräänlaiseen sähköiseen kansioon, jonne tallentuvat myös nuorten cvt:t, kokemukset ja tiedot löydetyistä henkilökohtaisista voimavaroista.

Vuoteen 2019 asti kestävän hankkeen aikana uusia toimintamalleja jaetaan Etelä-Suomessa, ne tuotteistaan ja kootaan sähköiseksi käsikirjaksi.

 

Turvallinen ympäristö kertoa itsensä uudelleen

Motiivi-hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen projektipäällikkö Eija Raatikainen kertoo, että hanke kytkeytyy aivan erityisellä tavalla juuri eriarvoistumiseen ja terveyteen liittyviin yhteiskunnallisiin sekä sosiaalisiin kysymyksiin.

– On ollut yllättävää, miten voimakkaasti juuri terveyteen liittyvät asiat ovat nousseet esille. Terveys tuntuu tietysti lähes itsestääselvästi osalta jokaisen omaa elämänhallintaa, mutta tärkeäksi on silti noussut kysymys juuri siitä, miten esimerkiksi ryhmäohjauksessa saataisiin enemmän varmuutta nostaa esille terveyteen yhdistyviä näkökulmia.

Metropolian kautta hankkeessa on mukana kolme asiantuntijalehtoria.

Heistä yksi on keskittynyt tieto- ja viestintätekniikkaan, johon kuuluu muun muassa NäytönPaikka-verkkopalvelun kehittäminen. Toinen lehtoreista tulee terveysalalta, ja hänen tehtäviinsä kuuluu pohtia esimerkiksi sitä, miten terveysnäkökulma saadaan paremmin osaksi NäytönPaikkaa. Kolmantena mukana on vielä sosiaalialan asiantuntijalehtori, joka kehittää oppimisympäristöjä ja ryhmätoimintamalleja nuorten työpajoilla vahvasti toiminnallisiksi sekä helposti opittaviksi. Myös ohjaajakoulutus kuuluu Motiivi-hankkeeseen.

– Lähdimme liikkeelle siitä, että mietimme Motiivi-hankkeen uutuusarvoa suhteessa muihin hankkeisiin. Lähestymme asiaa ottamalla staattisemman alustan, NäytönPaikan, keskiöön ja tekemällä siitä turvallisen ja mielenkiintoisen alustan, jonne nuoret aikuiset voivat tallentaa kokemuksiaan uuden identiteettinsä rakentamista varten, miettii Raatikainen.

Olennaista on se, että nuorten aikuisten pitää ensin selvittää itse itselleen se, keitä he ovat. Hankkeen kohteena olevat voivat olla hyvin erilaisista elämäntilanteista, mutta melkein jokaista yhdistää merkittävä tarve kuulua turvallisesti johonkin ryhmään ja kokea luottamusta.

Joillekin kokemus hyväksytyksi tulemisesta osana ryhmää voi olla ensimmäinen elämässä, ja tätä halutaan vahvistaa muun muassa ohjaajien ryhmänohjaustaitoja vahvistamalla.

– Totta kai Motiivi-hankkeen tavoite on työllistäminen, mutta motiivi-sanaa ei pidä tulkita vain motivaation kautta. Nuoren aikuisen täytyy ensin tietää se, että kuka minä olen ja mihin minä pystyn. Laajemmin kysymys on siitä, että me pyrimme tarjoamaan välineet hankkeeseen osallistuville tuottaa uutta ja positiivista puhetta itsestään, Raatikainen sanoo.

– Pidän ajatuksesta, että meillä kaikilla ihmisillä on mahdollisuus kertoa itsemme uudelleen.

 

Ei nuorten aikuisten puolesta vaan heidän kanssaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana Motiivi-hankkeessa yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivan R3-järjestön kanssa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tärkein tehtävä kytkeytyy siihen, miten nuorille aikuisille ja verkostoissa toimiville ammattilaisille pystytään kehittämään sellaisia työkaluja, jotka pohjautuvat sekä digitaalisiin että pelillisiin menetelmiin ja luovat uutta kokeilemisen arvoista toimintaa.

– Kaikkein tärkeimmäksi koen, että saamme kehiteltyjä sellaisia malleja, joilla nuoret aikuiset itse hahmottavat ja rakentavat omannäköistään tulevaisuuttaan sekä sen, että nuorista tulee oman elämänsä rohkeita seikkailijoita, elämästä nauttivia ja tulevaisuuteen luottavia kansalaisia, projektipäällikkö Kirsi Purhonen tiivistää.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten ammatillisen kasvun esteitä on monenlaisia. Usein haasteena voi esimerkiksi olla näköalattomuus omasta tulevaisuudesta, koska ei pystytä kunnolla konkretisoimaan omia tulevaisuutta koskevia ajatuksia teoiksi. Tällaisessa tapauksessa tuetaan parhaiten olemalla rinnalla ja auttamalla tulevaisuutta koskevien unelmien sekä suunnitelmien näkyväksi tekemistä.

– Aikuisten tavoitettavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Nuoren aikuisen motivaatiotaso ei välttämättä kanna organisaatioiden ajanvarausjärjestelmistä saatuihin aikoihin asti, vaan he tarvitsisivat nopeasti reagoivaa ohjausta. Digitaaliset palvelut auttavat tiedon ja ohjauksen saavuttamisessa.

– Nuorten aikuisten päätöksentekotaidot kaipaavat myös usein tukea ja rohkaisua. Tämä ei tarkoita puolesta tekemistä, vaan sitä, että jäsennetään yhdessä asioita ja ohjataan arvottamaan asioita, kertoo Purhonen.

 

Uusia ratkaisuja maahanmuuttajien tukemiseen

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry on vuonna 2003 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 14-29 -vuotiaiden maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa.

Yhdistyksen toiminta on avointa ja monikulttuurista. Toisin sanoen mukaan ovat tervetulleita kaikki, taustastaan ja elämäntilanteestaan riippumatta.

– Motiivi-hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja myös maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen. Yleensäkin maahanmuuttajanuorten järjestöt ovat onnistuneet tavoittamaan nuoria, joita palvelujärjestelmä ei ole vielä tavoittanut. Ratkaisujen luomiseksi hankkeessa törmäytetään ohjaamojen, nuorten työpajojen ja maahanmuuttajajärjestöjen toimijoita sekä kehitetään toimintatapoja yhteistyönä, kertoo R3:n hankekoordinaattori Annukka Kurki.

Niin ikään edelleen kehitetään jo olemassa olevia sähköisiä työkaluja, joiden avulla nuori aikuinen voi itse tehdä elämäänsä ja tulevaisuudensuunnitelmiaan näkyväksi sekä itselleen että muille. Yksi tällainen työkalu on juuri verkkopalvelu NäytönPaikka.

– Kehittämistyössä on keskeistä se, että nuori aikuinen on asioidensa asiantuntija ja omistaja. Nuori aikuinen itse päivittää tietonsa ja päättää sen, kenelle hän tietojaan jakaa. Näin hän voi itse myös helpottaa tilannetta siirryttäessä palvelujärjestelmästä toiseen tai työntekijän vaihtuessa. Hänen ei tarvitse kertoa tarinaansa joka kerta uudelleen.

– Toiveena on, että nuorten aikuisten ammatillisten tavoitteiden tukeminen aidosti edesauttaisi heitä löytämään itselleen sopivan polun työelämään. Tätä kautta heidän yhtäläiset mahdollisuutensa ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnassa lisääntyisivät, työllistettävyys paranee sekä työllisyys kasvaa, Kurki sanoo.

 

Teksti: Juha WakonenKuvat: Motiivi-hanke

Login (1)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää