Blog
Blog

Interkulturalne kompetencije nastavnika u radu s azilantima – drugi dio

Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih nositelj je Erasmus+ KA1 projekta mobilnosti Interkulturalne kompetencije nastavnika u radu s azilantima „INTERZIL“ (2019-1-HR01-KA104-060702). Specifični cilj projekta INTERZIL je unaprjeđenje znanja i vještina potrebnih za rad s odraslim polaznicima u nepovoljnom položaju i to azilantima u području podučavanja na jeziku koji im nije materinji (hrvatski), rad u multikulturalnim grupama te uvođenje IKT-a u nastavu za neformalno podučavanje hrvatskog jezika. Sve aktivnosti teže razvoju tolerancije i promicanju kulturalne različitosti, a kao dio priprema za daljnji nastavak formalnog strukovnog obrazovanja kojim osiguravaju zapošljavanje i integraciju u hrvatsko društvo. Projekt uključuje tri aktivnosti koje pridonose razvoju međukulturalnih učionica u kojima nastavnici temeljem razvijene interkulturalne kompetencije stvaraju prostor za inkluzivno učenje kulturalno različitih obrazovnih grupa u cilju njihove integracije u našu kulturu.

U ovome blogu donosimo vam iskustva s job shadowing-a održanog na Malti. 

Darija Čukelj i Dražen Maksimović sudjelovali su na job shadowing-u u  ustanovama za obrazovanje, udrugama i asocijacijama koje pružaju formalna i neformalna obrazovanja jezika za migrante u organizaciji Paragon Europe na Malti u trajanju od 8. do 14. prosinca 2019. (Mosta Adult Learning Centre, English Communication School, Malta College of Arts, Science and Technology) te se upoznali s metodama rada formalnog i neformalnog učenja engleskog i malteškog jezika.

Malta je usvojila Strategiju cjeloživotnog učenja koja uključuje mjere za unaprjeđenje obrazovanja odraslih u olakšavanju integracije migranata, osiguravajući im učenje jezika i potporu u priznavanju inozemnih kvalifikacija, koje su najveća prepreka zapošljavanju. Programi za unaprjeđenje ključnih kompetencija i komunikacije, građanska prava i obveze, jezik i upotreba ICT su prepoznati kao osnova za potpuno uključivanje u svakodnevni život na Malti. Ovo uključuje engleski i malteški jezik kao i kulturološku orijentaciju. Organizacije civilnog društva su uključene u pružanje podrške migrantima, omogućuju im uključivanje u osnovne tečajeve engleskog i malteškog jezika, a sredstva se osiguravaju iz različitih EU, fondova za migrante te Vlade Republike Malte. S obzirom na nedostatak radne snage zainteresirani su za što ranije uključivanje u svijet rada te se sve aktivnosti planiraju u tom smjeru.

Migranti radije pohađaju neformalne oblike obrazovanja, stoga im se nudi učenje kroz svakodnevne životne situacije što se pokazalo vrlo učinkovitim.

Malta College of Arts, Science and Technology pohađaju učenici/polaznici 76 nacionalnosti te je u tu svrhu osnovan Odjel za međunarodne polaznike, a nastavnici i administrativno osoblje pomažu inkluziju putem kreiranja puteva obrazovanja za osobe za koje nije moguće utvrditi i priznati ishode prethodnog obrazovanja. Nakon uspješnog neformalnog obrazovanja engleskog/malteškog jezika, komunikacijskih vještina i kulturološkog te građanskog programa, ovi se polaznici mogu uključiti u sustav redovnog obrazovanja. Omogućuje im se individualni pristup i pojedinačno usmjeravanje i praćenje, a nastavnici su educirani u različitim kulturološkim područjima kako bi se što bolje pripremili za rad s migrantima koji dolaze iz različitih kulturnih sredina. Tečaj engleskog ili malteškog jezika traje uobičajeno 14 tjedana, usmjeren je na konverzaciju u svakodnevnim situacijama, istraživanje malteške kulture i tradicije, a nastavnici ih motiviraju da se uključe u diskusije, prezentacije, igre uloga, što bolje izraze svoje misli i osjećaje te da što bolje izgovaraju riječi na engleskom i malteškom jeziku. Nastavnici individualno pristupaju svakom polazniku te su im na raspolaganju za svaki savjet i putem e-maila i društvenih mreža. Polaznicima je engleski jezik pristupačniji, dok je malteški kombinacija jezika s različitih kontinenata.

U proces edukacije su uključeni i izvorni mediatori koji pomažu polaznicima u svakodnevnoj komunikaciji. Edukacije se provode u malim ili manjim grupama koje omogućuju nastavnicima da se usmjere na individualne potrebe i posebne zahtjeve polaznika, promovira se interaktivna grupna dinamika. Usvajanje svakodnevne konverzacije usmjereno je na integracijske aktivnosti kako bi se što bolje upoznali s kulturom zemlje primatelja. Umjesto da polaznicima navode materijale iz vodiča u radu primjenjuju stvarne materijale i dokumente  koji su im potrebni u rješavanju nekih statusnih pitanja, zdravstvenog osiguranja, upotreba mapa, reda vožnje autobusa, letci o kulturnim događanjima itd. Dio procesa učenja odvija se  izvan učionica: odlazak u trgovinu, naručivanje jela i pića u restoranu, kupnja prijevozne karte itd., u pratnji facilitatora koji prati polaznika.

Stečeno iskustvo i primjere dobre prakse s Malte Obrtničko učilište širi među svojim zaposlenicima te je u primjeni od veljače 2020. godine.

Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion on the Future of Skills

Join us to share your views on what the future of basic skills should look like!

More

EPALE discussion: Artificial Intelligence and Adult Education

The role of AI in Adult Education: is it a help or a hindrance to adult learners?

More

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Tell us yours about transformative learning and life skills!

More