Resource Details
ZDROJ

Резултати и анализ от проучването на EPALE — обобщение

Този документ обобщава резултатите от онлайн проучване, проведено от ГД „Образование и култура“ и централната служба за поддръжка (ЦСП) на EPALE в рамките на периода 15 април — 18 май 2014 г.

Проучването е разработено така, че да представи по-ясна картина на очакванията на евентуалните потребители на EPALE: професионалистите в областта на обучението за възрастни в Европа. Неговата цел е да прецени надеждите, очакванията и предпочитанията, които могат да спомогнат за установяване на някои ръководни принципи за разработването на уебсайта и развитието на общността.

Все пак трябва да се отбележи, че резултатите от проучването в никакъв случай не са категоричен показател за предпочитанията на потребителите. Тези предпочитания могат да бъдат потвърдени едва след като потребителите започнат да взаимодействат с платформата, откъдето идва и важността от допълване на резултатите от проучването чрез изграждане, оценяване и учене от потребителите на EPALE.

Resource Details
Autor/ři zdroje
EPALE CSS Team, DG Education and Culture
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Bulharsky
Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!