Resource Details
ZDROJ

Výsledky a analýza prieskumu na platforme EPALE – zhrnutie

Tento dokument sumarizuje výsledky online prieskumu, ktorý uskutočnili Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a Služba centrálnej podpory (CSS) platformy EPALE v období od 15. apríla do 18. mája 2014.

Prieskum mal poskytnúť jasnejší obraz o očakávaniach potenciálnych používateľov platformy EPALE – európskych odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých. Cieľom bolo spoznať ich nádeje, očakávania a preferencie, ktoré by sa mohli premietnuť do určitých smerodajných zásad vývoja webovej lokality a komunity.

Treba však poznamenať, že výsledky prieskumu nie sú v žiadnom prípade definitívnym ukazovateľom preferencií používateľov. Tieto preferencie možno potvrdiť až vtedy, keď používatelia začnú s platformou pracovať, preto je dôležité doplniť výsledky prieskumu o skúsenosti z formovania platformy, o výsledky meraní a o poznatky používateľov platformy EPALE.

Resource Details
Autor (autori) zdroja
EPALE CSS Team, DG Education and Culture
Typ zdroja
Štúdie a správy
Dátum publikácie
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!