Resource Details
РЕСУРС

Zalecenia Instytutu UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie: Bezpośrednia ocena umiejętności i kompetencji osób dorosłych

Umiejętności liczenia, czytania i pisania wśród dorosłych są kluczem do przemiany życia, promowania integracji społecznej i przyczyniania się do tworzenia zrównoważonych społeczeństw. Osiągnięcie optymalnego zwrotu z inwestycji w rozwój umiejętności i kompetencji osób dorosłych wymaga zestawienia kompleksowych danych w celu oceny tego, co ludzie wiedzą, co robią z tą wiedzą oraz w jakim stopniu są przygotowani do życia w XXI wieku. Aby pomóc decydentom politycznym w generowaniu tych danych, Instytut UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie (UIL) opublikował nowy raport koncentrujący się na bezpośredniej ocenie umiejętności i kompetencji osób dorosłych.

Podczas gdy wspólne wysiłki doprowadziły do stałego postępu w zakresie zwiększania wskaźników alfabetyzacji, globalne dane na temat alfabetyzacji, oparte na konwencjonalnych wskaźnikach są nadal niewystarczające, aby przedstawić kompleksowy obraz wyzwań w zakresie alfabetyzacji. Obecnie tylko 13 % krajów na świecie posiada dane dotyczące umiejętności czytania, pisania i liczenia oparte na pomiarach bezpośrednich (Subosa i West, 2018).

Jednak dokładne dane na temat umiejętności czytania, pisania i liczenia są pilnie potrzebne, jeśli dany kraj ma opracować skuteczną politykę i programy, które będą monitorować postępy w realizacji krajowych celów. Dobrze opracowana, pełnowymiarowa ocena bezpośrednia jest jedynym sposobem na uzyskanie dokładniejszego rozkładu biegłości w czytaniu i pisaniu wśród dorosłej populacji, na śledzenie postępów poszczególnych podgrup w czasie oraz na dostarczenie informacji wystarczających do opracowania konkretnej polityki. Poniższe zalecenia, oparte na międzynarodowych doświadczeniach i najnowszych wynikach badań, mają pomóc decydentom politycznym we wdrażaniu ocen bezpośrednich.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Instytut UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie
Вид ресурс
Национални документи и политики
Дата на публикуване
Език на документа
Angielski
Login (1)
Таг

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!