European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESSURSS

Zalecenia Instytutu UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie: Bezpośrednia ocena umiejętności i kompetencji osób dorosłych

Umiejętności liczenia, czytania i pisania wśród dorosłych są kluczem do przemiany życia, promowania integracji społecznej i przyczyniania się do tworzenia zrównoważonych społeczeństw. Osiągnięcie optymalnego zwrotu z inwestycji w rozwój umiejętności i kompetencji osób dorosłych wymaga zestawienia kompleksowych danych w celu oceny tego, co ludzie wiedzą, co robią z tą wiedzą oraz w jakim stopniu są przygotowani do życia w XXI wieku. Aby pomóc decydentom politycznym w generowaniu tych danych, Instytut UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie (UIL) opublikował nowy raport koncentrujący się na bezpośredniej ocenie umiejętności i kompetencji osób dorosłych.

Podczas gdy wspólne wysiłki doprowadziły do stałego postępu w zakresie zwiększania wskaźników alfabetyzacji, globalne dane na temat alfabetyzacji, oparte na konwencjonalnych wskaźnikach są nadal niewystarczające, aby przedstawić kompleksowy obraz wyzwań w zakresie alfabetyzacji. Obecnie tylko 13 % krajów na świecie posiada dane dotyczące umiejętności czytania, pisania i liczenia oparte na pomiarach bezpośrednich (Subosa i West, 2018).

Jednak dokładne dane na temat umiejętności czytania, pisania i liczenia są pilnie potrzebne, jeśli dany kraj ma opracować skuteczną politykę i programy, które będą monitorować postępy w realizacji krajowych celów. Dobrze opracowana, pełnowymiarowa ocena bezpośrednia jest jedynym sposobem na uzyskanie dokładniejszego rozkładu biegłości w czytaniu i pisaniu wśród dorosłej populacji, na śledzenie postępów poszczególnych podgrup w czasie oraz na dostarczenie informacji wystarczających do opracowania konkretnej polityki. Poniższe zalecenia, oparte na międzynarodowych doświadczeniach i najnowszych wynikach badań, mają pomóc decydentom politycznym we wdrażaniu ocen bezpośrednich.

Resource Details
Ressursi autor
Instytut UNESCO ds. Uczenia się przez Całe Życie
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Angielski
Login (1)
Sildid

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!