European Commission logo
Create an account
News
Новини

Стартира проект DigiFInd, насочен към повишаване на дигиталните умения на заетите в мебелната промишленост

Проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (DigiFInd)“ стартира Университетът за национално и световно стопанство, в партньорство с Българска стопанска камара, INTERKRES, PAIZ Consulting, EFFEBI Association, Fachhochschule des Mittelstands, CESPIM и FMT Ltd.

 

Цялото финансиране на проекта (100%) е от програма „Еразъм+“ и е на обща стойност 256 хил. евро.

 

Целта на проекта е да се създадат по-добри условия за обучителите на възрастни в мебелната индустрия в областта на дигиталните умения чрез създаване на обучителни програми, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението.

 

Основни целеви групи са организации за обучение на възрастни и обучители, доставчици на обучение по цифрови умения, висши учебни заведения, изследователски центрове и др.

 

Проектът е с продължителност 36 месеца и се очаква да приключи втората половина на 2021 г.

Източник: БСК

30.11.2018 г.

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?