News
Новини

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ДВА ШВЕЙЦАРСКИ ИНСТИТУТА

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) ще си партнира с Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих и с Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана за развитието на научните изследвания в IT сектора в България. Това прие днес Народното събрание със Закона за ратифициране на Споразумението за сътрудничеството между чуждестранните институти, висшето училище и българското правителство.

Документът дава възможност Институтът за научни изследвания в IT сектора към СУ да получи наставничество за развитието си. Очаква се професори и научноизследователски състав от швейцарските научни организации да се включват в учебния процес. Двата института работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики за обучението на докторанти, за кариерно развитие и за хабилитация.

Партньорството ще бъде развито и чрез извършване на приложни научни изследвания и създаване на иновации в IT сектора с висока добавена стойност за българската икономика.

 

Източник: МОН

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?