Премини към основното съдържание
News
Новини

Пенсионерът като скрита лимонка на пазара на труда

Дата: 21.08.2019 г.

Автор: БСК

Докато за повечето български работодатели служителите от категорията 50 плюс вече са си изиграли ролята и са излишен товар, в бургаския завод "Победа" гледат от различен социален ъгъл на белокосия си състав. "За фирмата опитът на тези хора е безценен, години наред заводът ни е разчитал на тяхната квалификация. Те са с изградени трудови навици и са високоотговорни, познават в детайли производствения процес, знаят всички рецепти на фирмените изделия и предават знанията си на по-младите, на тия, които влизат за пръв път в цеховете. Затова и насърчаваме работниците ни, които навършват пенсионна възраст, ако се чувстват добре и искат да продължат да се трудят, да останат и занапред сред нас, на работните си места", казват от ръководството на завода.

Източник: https://www.bia-bg.com/news/view/25878/

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?