Премини към основното съдържание
News
Новини

Българската EURES мрежа започва да привлича нови членове и партньори

Дата: 06.08.2019

Автор: Агенция по заетостта

 

В ход е процедура по разширяване на EURES мрежата в България. Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор и определяне на организации за членове и партньори на EURES.

 

Разширяването на EURES мрежата е възможност за различни категории организации, юридически лица, посредници по наемане на работа и др. да обогатят каталога от услугите си с такива в областта на трудовата мобилност, както и да участват в обмена на работни места и профили на търсещи работа лица.

 

Основните ползи и перспективи пред потенциалните EURES членове и партньори са свързани с това, че:

 

v    ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове неограничен достъп до огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария;

 

v    ЕURES сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на територията на ЕС и ЕИП;

 

v    ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва ползване на електронни (ICT) инструменти;

 

v    ЕURES предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи обучителни компании под ръководството на ЕК;

 

v    ЕURES предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество в сферата на трудовата мобилност;

 

v    ЕURES осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния координационен офис;

 

v    EURES мрежата създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници от държави членки.

 

Подробна информация относно начина на кандидатстване и изискванията за присъединяване към EURES мрежата, както и относно системата за мониторинг, който ще бъде осъществен спрямо EURES членове и партньори, можете да откриете на https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/.

 

Източник: https://www.az.government.bg/bg/news/view/bylgarskata-eures-mreja-zapoc…

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?