European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Описание на перфектния посланик на EPALE

Знаете ли, че EPALE има посланици, които разпространяват информацията за обучението и образованието за възрастни в цяла Европа?

The Identikit of the perfect EPALE Ambassador

Знаете ли, че EPALE има посланици, които разпространяват информацията за обучението и образованието за възрастни в цяла Европа?

EPALE се състои от много хора, а посланиците на EPALE са ключов компонент от нашата велика общност.

Посланиците са всеотдайни експерти, ангажирани да популяризират и допринасят за EPALE.

Посланиците изграждат мостове между различни области и са готови да слушат и споделят знания. Посланиците също са от основно значение, за да гарантират, че EPALE е полезно и обосновано пространство за обучители на възрастни, свързващо платформата с реални практики, проекти и общности на място.

Посланиците на EPALE се срещнаха през декември 2021 г. на специално онлайн събитие, където работиха заедно, за да обмислят своята роля, мисията и идентичността си. Резултатите от това споделено размишление се превърнаха в един вид „лична карта“, която нарекохме The Identikit of the Perfect Ambassador.

За да научите повече, изтеглете Identikit тук!

Преди всичко ще откриете, че EPALE съществува заради многото, разнообразни и невероятни хора, които допринасят за него. Хората са ключът, те наистина са най-мощното средство за разпространение на информацията за образованието и ученето на възрастни.

Download the Toolkit of the Perfect EPALE Ambassador

 

Login (32)

Коментар

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?