Resource Details
RESURS

Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa

ENCELL

Ny rapport från Encellforskare - Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa

Rapporten är skriven ENCELL-forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard.

Syftet med forskningsrapporten är att beskriva hur folkhögskolans livskunskapskurser kan hjälpa deltagare med långvarig psykisk ohälsa till återhämtning, rehabilitering och habilitering. Studiens datainsamling omfattar nio dagars deltagande observation i kurserna på folkhögskolan kombinerat med tolv semistrukturerade livsvärldsintervjuer och fyra fokusgruppsamtal. Totalt ingår 22 deltagare, sex lärare och rektor på folkhögskola

Här hittar du rapporten

Resource Details
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Sverige
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!