chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Blogg

Om lärplattformar och hur de kan användas i vuxenutbildningen

31/10/2017
av Erica Sahlin
Språk: SV

Digital kompetens 

Månadens vuxenblogg handlar om lärplattformar och om att det kommit en ny läroplan för vuxenutbildningen, med tonvikt på vuxnas behov av färdigheter inom digitalisering.

Om lärplattformar och hur de kan användas i vuxenutbildningen

Att sätta sig på skolbänken som vuxen kan vara en stor utmaning för många. Det kanske var mer än trettio år sedan man sist var i kontakt med skolans värld. Mot den bakgrunden kan kraven som möter en nybliven vuxenstuderande vara mer eller mindre utmanande.

Systematiska steg

Det handlar inte bara om att ta steget att sätta sig på skolbänken igen. Som vuxen förväntas man hålla reda på en hel del för att kunna följa med från början och fullfölja sin individuella studieplan, omsorgsfullt upprättad för att möta de behov av påfyllning som en snabbt föränderlig arbetsmarknad medfört för många vuxna.

Det första samtalet med studie- och yrkesvägledaren kan bli ganska omtumlande om man inte är påläst och vet vad man vill och kan se en mycket tydlig väg för att nå det uppställda målet. För de vuxna som i den situationen är vana vid att arbeta med digitala hjälpmedel, är det lätt att få hjälp att skissa en individuell studieplan. Den kan sedan revideras i takt med att man successivt får klart för sig vad man vill bli och hur studierna kan leda dit. För andra kan det behövas mer omfattande omställningar för att vuxenstudierna ska komma till nytta i den livssituation man befinner sig i.

Struktur för framgångsrika studier

Mötet med studievägledaren kan vara avgörande för vägval inför fortsatta studier. Möjligheten att under hand kunna gå tillbaka till anteckningar med i tur och ordning skissade framtidssteg kan ge den stabilitet som behövs för ett lyckat genomförande. Det kan också ge insikt om den flexibilitet i olika livssituationer som vuxenutbildningssystemets individuella studieplaner kan erbjuda. En flexibilitet och struktur, där studieovana vuxna ges hjälp med ”takthållning” och goda ramar för att lyckas i sina studier.

Lärarens roll som takthållare och instruktör är ovärderlig. Att sedan få arbetsuppgifter som omfattar övningar som syftar till att illustrera att man som studerande ganska fort kan erövra kunskaper och färdigheter är klart motivationsskapande. Så uppstår aptit för fler och fördjupande färdigheter!

Genom en lättanvänd lärplattform kan man anamma ett arbetssätt där man som studerande, hur ofta man vill, kan gå tillbaks och kontrollera kursplan, instruktioner till uppgifter av olika slag, deadlines, förväntade former för redovisning av gjorda uppgifter etc.

Ur Wikipedia:

Lärplattform, utbildningsplattform, LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng. virtual learning environment) är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever.

En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare i en viss kurs kan kommunicera säkert med varandra och utbyta dokument mm. Plattformen kan hantera kursupp-följning och kursadministration, genom exempelvis resultatlistor, rättade prov samt digitalt kursinnehåll och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter.

Nästan alla kursarrangörer inom vuxenutbildningen bygger en omfattande del av sin verksamhet på en plattform. Numera är bruket av dessa system ofta att föredra speciellt för vuxna som är ovana vid skolbänken och har svårt att se vidden av det lärande de förväntas engageras sig i. Plattformarna erbjuder översikt och förståelse för kursens helhet och de insatser av olika slag som den studerande förväntas genomföra för att uppnå kunskapsmålen.

För den som vill fördjupa sig i hur lärplattformar kan komma till användning i utbildningen kan Charlotta Hills avhandling ”Virtuellt lärande på distans” från 2016 vara intressant. Syftet med avhandlingen var att ge en bättre förståelse av de studerandes erfarenheter av att lära i en virtuell miljö. Avhandlingen bygger på erfarenhet bland gymnasieelever, men är har visst intresse för vuxenutbildningen också. Ta del av avhandlingen här.

Ny läroplan för vuxenutbildningen

Den reviderade läroplanen för vuxenutbildningen 2017 tydliggör vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Vuxenutbildningen har ett uttalat uppdrag att se till att kursdeltagarna ”kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. De ska ges förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda denna nya teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. Genom dessa kunskaper och förhållningssätt kopplade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som för vidare studier.

Läroplanen i sin helhet finns här

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email