News
Вести

Образовање и обука одраслих у Европи: изградња инклузивних путева до вештина и квалификација

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: ЕПАЛЕ модератор

Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/content/adult-education-and-training-europe-building-inclusive-pathways-skills-and-qualifications

Историјат

Стални развој вештина и компетенција је од кључног значаја за све. Међутим, не учествују сви одрасли у целоживотном учењу. Шта више, постоји мања вероватноћа да ће управо одрасли с најнижим квалификацијама узети учешћа у образовању и обукама од оних који су високо образовани.  Ово забрињава, посебно у временима попут данашњег које је обележено брзим променама, економским и социјалним притисцима, повећаном дигитализацијом и утицајем пандемије.

Шта европски образовни системи чине да олакшају учешће одраслих с ниским нивоом основних знања или квалификација у образовању и обукама? Овај извештај намерава да одговори на ово питање истражујући тренутне националне приступе за унапређење целоживотног учења, с посебним фокусом на политике и мере које подржавају одрасле с ниским нивоом вештина и квалификација у приступању могућностима за учење.

Извештај

Нови Eurydice извештај је објављен 8. септембра 2021. године и представљен током председавања Словеније Саветом Европске уније на конференцији Резилијентан одговор на будуће изазове.       

Извештај се фокусира на образовање и обуку одраслих у Европи. Извештај испитује тренутне приступе промовисању целоживотног учења, с посебним нагласком на политике и мере које подржавају одрасле с ниским нивоима вештина и квалификација да приступе могућностима учења.

Полазећи од низа квантитативних индикатора који се односе на образовање одраслих (Поглавље 1), извештај испитује националне планове за координацију политика и мера образовања одраслих (Поглавље 2).  Затим пружа преглед јавних субвенционисаних програма за различите земље који теже да омогуће одраслима да унапреде своје вештине и квалификације (Поглавље 3). Извештај се такође бави питањем финансијске подршке, посвећујући посебну пажњу финансијским подстицајима за групе с ниским нивоима квалификација (Поглавље 4). Приступи остваривању флексибилних путева учења чине још једно подручје истраживања (Поглавље 5). Након овога следи анализа планова за признавање и вредновање неформалног и информалног учења (Поглавље 6). У извештају се коначно разматра у којој мери активности подизања свести и информисања (Поглавље 7) и пружање смерница (Поглавље 8) подупиру доступну могућност учења.

Главни извор извештаја су информације о политикама прикупљене из Eurydice националних јединица које представљају 42 система образовања и обука у 37 европских земаља.  Ови подаци су допуњени квантитативним и квалитативним подацима прибављеним из других организација, укључујући Cedefop, Eurostat и OECD.

Овде можете приступити извештају.

 

Login (11)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више