European Commission logo
Vytvořit účet
News
Zprávy

Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: Budování inkluzivních cest ke dovednostem a kvalifikacím

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Základní informace

Neustálý rozvoj dovedností a kompetencí je zásadní pro každého. Ne všichni dospělí se však účastní celoživotního vzdělávání. Zejména nejméně kvalifikovaní dospělí mají menší šanci účastnit se vzdělávání a odborné přípravy než ti s vyšší úrovní kvalifikace. Toto je znepokojující, zejména v dobách, jako je dnes, poznamenaných rychlými změnami, ekonomickými a sociálními tlaky, zvýšenou digitalizací a dopadem pandemie.

Jak evropské vzdělávací systémy usnadňují účast dospělých s nízkou úrovní základních dovedností nebo kvalifikací na vzdělávání a odborné přípravě? Tato zpráva si klade za cíl odpovědět na tuto otázku zkoumáním současných vnitrostátních přístupů k podpoře celoživotního vzdělávání, se zvláštním zaměřením na politiky a opatření na podporu dospělých s nízkou úrovní dovedností a kvalifikací v přístupu k příležitostem ke vzdělávání.

Zpráva

Nová zpráva Eurydice byla vydána 8. září 2021 a představena během slovinského předsednictví v Radě Evropské unie na konferenci Odolná reakce na budoucí výzvy.

Zpráva se zaměřuje na vzdělávání a odbornou přípravu dospělých v Evropě. Zkoumá současné přístupy k podpoře celoživotního učení, se zvláštním důrazem na politiky a opatření podporující dospělé s nízkou úrovní dovedností a kvalifikací pro přístup k příležitostem ke vzdělávání.

Začíná řadou kvantitativních ukazatelů týkajících se vzdělávání a odborné přípravy dospělých (kapitola 1), zkoumá vnitrostátní opatření pro koordinaci politik a opatření v oblasti vzdělávání dospělých (kapitola 2). Poté poskytuje celorepublikový přehled veřejně dotovaných programů, které se snaží poskytnout příležitost dospělým zlepšit si dovednosti a kvalifikaci (kapitola 3). Zpráva se také zabývá otázkou finanční podpory, přičemž zvláštní pozornost je věnována finančním pobídkám pro skupiny s nízkou úrovní kvalifikace (kapitola 4). Další oblastí zkoumání jsou přístupy k dosažení flexibilních vzdělávacích cest (kapitola 5). Následuje analýza opatření pro uznávání a validaci neformálního a informálního učení (kapitola 6). Zpráva se konečně zaměřuje na to, do jaké míry opatření ke zvyšování informovanosti a povědomí (kapitola 7) a poradenské služby (kapitola 8) podporují dostupné vzdělávání.

Hlavním zdrojem zprávy jsou informace o politikách shromážděné od národních jednotek Eurydice, které představují 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní a kvantitativní údaje poskytnuté jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Zprávu najdete zde.

 

Login (12)

Komentář

"The least qualified adults, in particular, are less likely to take part in education and training than those with higher qualification levels". We therefore need to re-focus our strategies and ensure that we target our initiatives towards this segment of the population, who may benefit more from certain education & training components than other population groups.

Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více