News
Zprávy

Vzdělávání a odborná příprava dospělých v Evropě: Budování inkluzivních cest ke dovednostem a kvalifikacím

Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

Základní informace

Neustálý rozvoj dovedností a kompetencí je zásadní pro každého. Ne všichni dospělí se však účastní celoživotního vzdělávání. Zejména nejméně kvalifikovaní dospělí mají menší šanci účastnit se vzdělávání a odborné přípravy než ti s vyšší úrovní kvalifikace. Toto je znepokojující, zejména v dobách, jako je dnes, poznamenaných rychlými změnami, ekonomickými a sociálními tlaky, zvýšenou digitalizací a dopadem pandemie.

Jak evropské vzdělávací systémy usnadňují účast dospělých s nízkou úrovní základních dovedností nebo kvalifikací na vzdělávání a odborné přípravě? Tato zpráva si klade za cíl odpovědět na tuto otázku zkoumáním současných vnitrostátních přístupů k podpoře celoživotního vzdělávání, se zvláštním zaměřením na politiky a opatření na podporu dospělých s nízkou úrovní dovedností a kvalifikací v přístupu k příležitostem ke vzdělávání.

Zpráva

Nová zpráva Eurydice byla vydána 8. září 2021 a představena během slovinského předsednictví v Radě Evropské unie na konferenci Odolná reakce na budoucí výzvy.

Zpráva se zaměřuje na vzdělávání a odbornou přípravu dospělých v Evropě. Zkoumá současné přístupy k podpoře celoživotního učení, se zvláštním důrazem na politiky a opatření podporující dospělé s nízkou úrovní dovedností a kvalifikací pro přístup k příležitostem ke vzdělávání.

Začíná řadou kvantitativních ukazatelů týkajících se vzdělávání a odborné přípravy dospělých (kapitola 1), zkoumá vnitrostátní opatření pro koordinaci politik a opatření v oblasti vzdělávání dospělých (kapitola 2). Poté poskytuje celorepublikový přehled veřejně dotovaných programů, které se snaží poskytnout příležitost dospělým zlepšit si dovednosti a kvalifikaci (kapitola 3). Zpráva se také zabývá otázkou finanční podpory, přičemž zvláštní pozornost je věnována finančním pobídkám pro skupiny s nízkou úrovní kvalifikace (kapitola 4). Další oblastí zkoumání jsou přístupy k dosažení flexibilních vzdělávacích cest (kapitola 5). Následuje analýza opatření pro uznávání a validaci neformálního a informálního učení (kapitola 6). Zpráva se konečně zaměřuje na to, do jaké míry opatření ke zvyšování informovanosti a povědomí (kapitola 7) a poradenské služby (kapitola 8) podporují dostupné vzdělávání.

Hlavním zdrojem zprávy jsou informace o politikách shromážděné od národních jednotek Eurydice, které představují 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní a kvantitativní údaje poskytnuté jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Zprávu najdete zde.

 

Login (9)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Chcete napsat článek?

Neváhejte a udělejte to!

Klikněte na odkaz níže a začněte psát nový článek!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více