Blog
Blog

Целоживотно учење у каснијем добу: активно старење кроз учење

Прочитајте најновији блог Сатје Бринк о улози учења у активном старењу.

Lifelong learning in later life: Active aging through learning

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: Сатја Бринк Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-learning-later-life-active-aging-through-learning

Активно старење доприноси смислу живота

Пошто је живот само један, има смисла да га учините најбољим могућим.  Светска здравствена организација (СЗО) предлаже стратегију активног старења за постизање овог циља. 

Активно старење је резултат знања и активности које оптимизују прилике за испуњен и пријатан живот током старења. Кључни елементи активног старења су:

 • Аутономија: способност доношења дневних и дугорочних одлука о сопственој судбини како би се водио успешан живот.    
 • Независност: способност да се самостално испуњавају свакодневне животне портребе   
 • Квалитет живота: физичко, ментално, социјално благостање у животном окружењу и друштвено-економском контексту појединца
 • Животни век здраве особе: колики је очекивани животни век када особа нема физичка или ментална ограничења.

СЗО сугерише да су три главна исхода из праксе активног старења здравље, сигурност и повезаност. Пошто се не може имати лично искуство са старењем, битна знања и понашања се морају научити.

Целоживотно учење

Целоживотно учење је инкорпорирање континуираног учења током живота.  Људи никада до сада у историји нису живели оволико дуго, а животни век наставља да се повећава у целом свету.  Дакле, садржај и процес учења се прилагођавају дуговечности како би се обезбедило доживотно учење које подржава активно старење.

Старење је крајњи корак у људском развоју и учење обогаћује живот тако што сваком појединцу омогућава да достигне свој животни потенцијал.   Цитат који се приписује Алберту Ајнштајну гласи: "Чим престанете да учите, почињете да умирете".

Учење је авантура ума која није ограничена годинама. Учење повећава компетенције за успешно суочавање са животним ситуацијама и самим тим повећава очекивани животни век. Учење црпи из прошлости, пројектује у будућност док особи даје компетенције да живи у садашњости. Учење проширује видике, пружа радост кроз сазнавању и поверење у деловање.   Учење подржава процес "постајања" кроз лични развој и даје смисао дугом животу особе.

Целоживотно учење је заједничка одговорност

Учење је заједничка одговорност и колективна обавеза. Одговорност припада сваком појединцу, без обзира на године, друштво и државу. За активно старење, оно се ослања на енергију, мотивацију и деловање пензионера и старијих особа.

 • Појединац: Учење је добровољно, усмерено ка појединцу и често самофинансирајуће.  Континуирано учење је неопходно за суочавање са захтевима живота. Повезано је с обавезом да се знање дели с другима и да се допринесе друштву.  
 • Друштво: Има много актера и заинтересованих страна укључених у учење који усмеравају, подржавају или учествују у учењу за активно старење. Њихова укљученост варира од организовања формалних и неформалних курсева уживо или онлајн, управљања презентацијом, креирања ресурса и подучавања.
 • Држава:  У процесу подизања нивоа учења међу целом популацијом, држава има водећу улогу и одговорна је за политике, координацију за мултисекторске пружаоце услуга, финансирање и подстицаје, осигурање квалитета и признавање бодова.  Владе су одговорне да обезбеде могућности за учење, ефикасност ресурса, истраживање, стандарде и заштиту потрошача.

Вредност учења за активно старење

Човек никада није превише стар за учење. Учење се акумулира током живота, побољшавајући, исправљајући и надограђујући знање и искуство.  Иако човек стално учи, колико добијају појединац  и друштво ће зависити од тога шта  и колико особа научи током развоја и старења.  Учење омогућава особи да се носи с непредвидивим животним изазовима и да искористи прилике да контролише своју судбину. Повећава њен практичан капацитет да допринесе садашњем друштву и да пренесе искуство, идеје и иновацију за живот у будућности.   

Учење има унутрашњу вредност где постоји пријатност и задовољство у учењу, а мудрост је сама по себи циљ. Ово је витални део разумевања себе и развоја сопственог потенцијала у односу на личне капацитете како старимо. Учење такође има инструменталну вредност због крајњих резултата који се од њега добију.  Обе врсте вредности раде заједно како би подржале активно старење.

Циљеви учења за активно старење

Постоје четири циља која се односе на улоге у друштву које захтева активно старење. Сваки појединац има сопствени образац учења како би остварио ове циљеве, у зависности од могућности и времена, енергије и способности за учење који су  на располагању у нечијем животу.  Не постоје крута очекивања како би ове циљеве требало остварити, али је јасно да учење чини да резултати до којих се долази у процесу остваривња ових циљева буду на високом нивоу. 

Учење за успешне улоге активног старења

Да би се укључио у активно старење, од појединца се очекује да сам управља својим учењем.  Ово укључује процену времена и контекста живота, процену потреба и интереса, истраживање опција које би могле задовољити потребе, бирање опције, времена и врсте учења, укључивање у учење и интегрисање учења за додавање личним компетенцијама. Избор из низа могућности је заснован више на жељеној компетенцији него на годинама. Друштвени актери и владе подржавају учење које промовише активно старење.

Да би било релевантно за активно старење, учење мора да се односи на укрштене кругове улога које играју старији људи. Пут који се изабере је личан, тако да нема погрешног пута.  Методе учења се могу комбиновати на појединачне начине:  Примери који су дати ниже испод сваког од четири циља учења су теме од посебног интереса за оне који активно старе. Највероватније неће бити од интереса за младе људе. Неки од њих се могу научити током једночасовне сесије, док за друге може бити потребно неколико часова, недеља, месеци. Формално учење није једина опција Иако је већина учења намерна, случајно и непланирано учење се може догодити из животног искуства.  

 1. Управљање животом: Учење како да се схвати старење у специфичној ситуацији сваког појединца и прилагођавање темпом који одговара променама у различитим животним контекстима јесу битне за успех у животу.
 • Управљање здрављем и благостањем:  Разумевање здравствених услова повезаних с годинама; брига о себи, укључујући исхрану и лекове; вежбе, избегавање пада; информације о губитку неког чула и ублажавању тог стања; способност доношења информисаних одлука о палијативној заштити и медицинској помоћи код умирања; одржавање активне друштвене мреже активних особа које старе.  
 • Пажљиво финансијско управљање: Личне финансије - буџети, зајмови, порези; управљање пензијама; инструменти улагања; отуђивање; унапред плаћене сахране и погреби; безбедно коришћење банкарских услуга; заштита од превара и подвала.
 • Мудар потрошач: Трошкови и куповинa уз уштеду енергије - аутомобил; изолација за кућу; информисане одлуке о томе када и где умањити или се преселити у колективан смештај; онлајн куповина производа за старе, циркуларна економија (смањити, поново употребити, рециклирати).
 • Правна питања: Куповина или продаја имовине; тестаменти и планирање некретнина; завештања, велике донације.
 1. Лични развој: Водити живот са сврхом кроз фокусиран лични раст, прво кроз разумевање природног, економског, друштвеног и политичког света у коме особа треба да успе, а као друго, да развије своје интересе, таленте и природне способности како би напредовала у том контексту.  
 • Информација и комуникација како би се разумео контекст лични живот - свет: информисаност о политичким и научним постигнућима у вези са здрављем и старењем; проценити тачност, поузданост и веродостојност информација како би се користиле или делиле ваљане одговарајуће информације, медијска писменост.
 • Лични интереси: Надоградња вештина, унапређење дигиталних компетенција; фокусирани пројекти попут писања мемоара, родослова или сликарства; учење страног језика:
 • Рекреација и култура: Позориште, музеји уметности, библиотеке, избори који повећавају друштвену активност као што су хорови, читалачки клубови и циклуси за учење, учење кроз путовања (образовна путовања):
 1. Друштвени доприноси: Научити да се максимизирају знање и способности да би се допринело породици, заједници и друштву сразмерно личним капацитетима.
 • Пружање неге: Брига о супружнику с посебним потребама; тражење одговарајуће професионалне и социјалне услуге неге (нпр. краткотрајни предах за примарног неговатеља).
 • Имати унучад: Брига и неговање на обострану корист детета и бабе и деде.
 • Рад: Знање и вештине које се могу користити за тренутно занимање (пуно или непуно радно време или консултације) или за  ново занимање. 
 • Волонтирање: Вештине које се траже у заједници или на мрежи као што су лектура, подучавање енглеског/или другог страног језика.
 1. Наслеђе за будућност: Пренети искуство, идеје и инфраструктуру за будуће генерације.  
 • Следећа генерација: Доставити породичну историју, фотографске записе, породичне артефакте, родослов млађим генерацијама.
 • Носиоци културе и традиције: Пренети породичну традицију, традиционални језик, музику и кухињу широј породици.
 • Грађанске одговорности: Познавање текућих питања као што су климатске промене и решења за будућност како би се донела добра одлука приликом гласања на политичким изборима; друштвено одговорна улагања; дељење подсећања на заједничку историју.
 • Грађанин света: Национална и међународна филантропија; активизам за колективно благостање и опстанак врста.

Неједнакост у учењу

И старије особе и цело друштво ће осетити последице уколико учење не доприноси довољно квалитету живота.  Људски капитал појединаца опада током њиховог живота услед застарелих информација и вештина и недостатак неопходног учења може смањити њихову аутономију, очекивани животни век, као и њихово задовољство животом. Њихова способност активног старења је смањена. Изгубљена прилика доводи до губитка вишеструких бенефиција током старења.

Ово је посебно проблематично ако постоје посебни услови као што су низак приход, инвалидитет, етнички или животни услови који су повезани с оскудним учењем.  Неједнакости у учењу могу да буду карактеристика одређене групе или чак одређене локације  и тако их учине жариштима са врло малим бројем или без могућности за учење.  Мали број прилика за учење резултира оскудним приступом информацијама, здравственој нези и услугама, друштвеним мрежама, учешћу у заједници и културном животу. Ово ће довести до смањених избора и прилика, физичке, друштвене и финансијске несигурности и ризика од беспомоћности и искључивања.

Друштвени трошкови су високи ако постоји ускраћивање учења код особа које старе. Друштво губи допринос људи који активно старе, а такође мора да решава и субвенционише неравноправности.. Популација која стари би могла бити маргинализована и потцењена уз оскудну повезаност с осталим генерацијама у друштву.

Активно старење је животна вештина која се учи

Активно старење је важна животна вештина за све, пошто је старење универзално. Позната америчка филмска звезда Ме Вест је рекла: "Живиш само једном, али ако то урадиш како треба, једном је довољно". Ако би учење унапредило активно старење, свака особа би радила на свом ремек-делу на платну живота.  

 

 

Login (4)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више