European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Nový MOOC: Možnosti financovania programu Erasmus+ pre poskytovateľov vzdelávania dospelých

MOOC Erasmus+ funding opportunities for adult education providers

Preklad článku autorky Christin CIESLAK

Dobrá žiadosť o projekt nielenže výrazne zvyšuje vaše šance na schválenie žiadosti o financovanie, ale poskytuje vám aj pevný základ pre začatie a realizáciu projektu. V tomto úplne novom kurze EPALE sa dozviete o úpravách a zmenách programu Erasmus+ (2021 - 2027) a získate užitočné a praktické poznatky o procese schvaľovania financovania.

MOOC (Massive Open Online Course) vám poskytne konkrétne informácie o projektoch KA1 a KA2, ako aj o podporných dokumentoch a nástrojoch, ktoré vám môžu pomôcť počas písania žiadosti.

Okrem toho sa v troch lekciách dozviete aj o konkrétnych krokoch procesu podávania žiadostí, o procese hodnotenia a o tom, ako najlepšie komunikovať s národnou agentúrou. MOOC sa vyznačuje praktickosťou a poskytne vám cenné poznatky a konkrétne odporúčania "čo robiť" a "čo nerobiť". Namiesto opakovania informácií poskytnutých Komisiou, ktoré sú verejne dostupné, vám tento MOOC pomôže lepšie pochopiť proces z pohľadu národnej agentúry/posudzovateľa a čo z toho vyplýva pre vypracovanie vašej žiadosti.

Nízkoprahový kurz

Tento kurz je umiestnený na EUAcademy a je bezplatný. Na prihlásenie potrebujete len účet EULogin.

Môžete použiť svoj notebook a učiť sa z domu alebo použiť tablet/smartfón a pozrieť si lekcie tam, kde sa práve nachádzate. Je to na vás!

Vďaka tomu, že sme takmer všetky lekcie zhrnuli do infografiky a krátkych animovaných videí, môžete si ešte pred začatím lekcie rýchlo pozrieť obsah a zistiť, či je pre vás relevantný.

Hlavné lekcie na témy "Postup pri podávaní žiadosti a jej vypracovanie", "Postup hodnotenia" a "Žiadosť a odporúčania" sú k dispozícii vo forme videoprezentácie.

Ciele a výsledky vzdelávania

Po absolvovaní ôsmich lekcií sa účastníci naučia:

  • o úpravách a zmenách v programe Erasmus+;

  • ktoré informácie sú pre nich dostupné a užitočné;

  • čo treba zvážiť pri výbere projektových partnerov;

  • o procesoch podávania a hodnotenia žiadostí.

Účastníci :

  • sa naučia, kde nájdu nástroje, ktoré im pomôžu pri ďalšom spoznávaní E+;

  • budú sa vedieť lepšie vyhnúť bežným nástrahám pri príprave a písaní žiadosti; 

  • sa oboznámia s postupom potrebným na posúdenie žiadostí;

  • lepšie porozumejú tomu, ako úspešne osloviť svoju národnú agentúru;

  • budú lepšie pripravení na riešenie budúcich projektov E+.

Niektoré lekcie obsahujú odkaz na dotazníkovú otázku, ktorá účastníkom pomôže zistiť, napr. odkiaľ pochádzajú ostatní účastníci, akú spätnú väzbu dostali žiadatelia v minulosti alebo ktorá časť projektového cyklu bola pre ostatných najnáročnejšia. Je označená nápisom "Dajte nám vedieť!".

Prepojenie s EPALE

Keďže EÚ neustále hľadá spôsoby, ako ďalej podporovať európskych vzdelávateľov dospelých, tento kurz bol vytvorený pre komunitu EPALE zloženú zo zainteresovaných strán a podporovateľov vzdelávania dospelých s cieľom zvýšiť ich šance na získanie finančných prostriedkov z programu E+.

Vzdelávanie dospelých bolo vždy základným kameňom spoločenstva EÚ, ale v posledných rokoch sa stalo ešte dôležitejším. Aby sme mohli čeliť výzvam súčasnosti, musíme umožniť vzdelávateľom dospelých v Európe i mimo nej pracovať na svojom poslaní a dosahovať svoje ciele v oblasti rozvoja, šírenia možností a nástrojov vzdelávania dospelých.

Ak chcete získať prístup k MOOC, prejdite na tento odkaz, kliknite na "Zapísať sa" a začnite sa učiť!

Login (25)

Komentár

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac