Resource Details
ZASÓB

Otwarte miejsca nauki w edukacji dorosłych

Koncept dotyczący otwartych miejsc nauki powstał w ramach projektu „Open Learning Venues for Intercultural and Intergenerational Community”, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt został opracowany i wdrożony w ramach partnerstwa pięciu organizacji z pięciu różnych krajów europejskich: Caminhar – A.C.A.S. (Portugalia), Volkshochschule Braunschweig (Niemcy), Arendal voksenopplæring (Norwegia), Piparrika Elkartea (Hiszpania) i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Polska).

Otwarte miejsca nauki promują uczenie się ukierunkowane na wzmocnienie społeczności, w oparciu o współpracę różnych podmiotów zaangażowanych w edukację osób dorosłych, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego i międzypokoleniowego. Są narzędziem wspierającym integrację społeczną. Jest to przestrzeń, często publiczna, która oferuje niskobarierowy dostęp, dla różnych grup, też defaworyzowanych. Mogą to być także metody pracy z osobami dorosłymi. Ważne jest, że można je z powodzeniem wykorzystywać do pozaformalnej i niezawodowej edukacji osób dorosłych – bez względu na ich kompetencje i umiejętności.

Na bazie doświadczeń organizacji partnerskich został opracowany e-book prezentujący przykłady dobrych praktyk w tworzeniu otwartych miejsc nauki w Norwegii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

Resource Details
okładka e-booka.
Typ zasobów
Możliwości i zasoby
Kraj
Data publikacji
Język dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!