Blog
Blog

Job-coach – nowoczesny doradca

Kim jest job-coach? Kto jest jego klientem? Jak pracuje się w rzeczywistym środowisku zmiany, która jest wszechobecna?

ok. 4 minut czytania polub, linkuj, komentuj!


Dynamiczny rozwój otaczającej rzeczywistości spowodował, że wielu ludzi nie tylko znalazło się na rynku pracy, ale i dzięki pandemii postanowiło działać na własny rachunek. Mam wrażenie, że w ludziach coś pękło, że powiedzieli głośno: „dość”. Mają tym samym poczucie upływającego czasu oraz tego, że nic, dosłownie „NIC” nie jest nam dane raz na zawsze. Wartości stałe okazały się być płynne, a masowe przewartościowywanie życia trwa. Coraz bardziej stają się popularne usługi job-coacha, który już od okresu szkolnego wspiera wszystkich tych, którzy nie tylko poznają, ale i badają rynek pracy, poszukując miejsca dla siebie albo mówiąc językiem coacha  „są w zmianie” (o zmianie w poczekalni pisałam:  https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/zmiana-w-poczekalni).

Dwie kobiety siedzą przy stole naprzeciwko siebie.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Kim jest job-coach?

Osoba job-coacha zastanawia, wzbudza różne reakcje, ale i rodzi pytania typu: Kim ten job-coach właściwie jest? Dr Paweł Wolski, kierownik studiów podyplomowych Job-coaching nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery na Uniwersytecie SWPS, stwierdza:

Job-coach jest osobą prowadzącą, wspierającą i inspirującą do osiągania coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych. Odkrywa zasoby swoich klientów, wzmacnia ich samodzielność i wierzy w osiągnięcie zakładanych przez nich celów[1].

Warto dodać, że sam job-coaching jest metodą wsparcia osób, które znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej, a ta  jak wiemy zależy od wielu czynników, które nie tylko mają na nią wpływ, ale przede wszystkim wpływają na człowieka  klienta job-coacha, który szuka siebie na nowo.

Job-coaching znalazł bardzo szerokie zastosowanie wśród osób będących w sytuacji zmiany, poszukujących pracy. Dr Wolski wskazuje, że metoda ta ma swoje źródło w Holandii i jest szeroko wykorzystywana na rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Dania), a także w Stanach Zjednoczonych[2].

Clou job-coachingu to połączenie wiedzy doradcy zawodowego z umiejętnościami oraz postawą coacha. Job-coach powinien nie tylko pracować z wykorzystaniem znanych mu narzędzi coachingowych, ale przede wszystkim powinien wykazać się aktualną wiedzą nt. rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, psychologii. Dzięki tej wiedzy będzie mógł skutecznie i profesjonalnie wspierać swoich klientów.

Kto jest klientem job-coacha?

Moje doświadczenie w tym obszarze pozwala mi stwierdzić, że klientami job-coacha są:

  • osoby w trakcie zmiany pracy / absolwenci szkół / „wkrótce” absolwenci
  • rodzice wracający na rynek pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem
  • grupy defaworyzowane (np. osadzeni)
  • osoby z niepełnosprawnością
  • „młodzi emeryci”
  • obcokrajowcy
  • osoby bezrobotne.

Kto może być job-coachem?

Każdy. Każdy, kto jest zainteresowany nowoczesnymi metodami wsparcia człowieka w rozwoju zawodowym, kto chce zostać job-coachem, towarzyszyć człowiekowi w zmianie. Moje doświadczenie jako wykładowcy Uniwersytetu SWPS na kierunku: Job-coaching nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery, pokazuje, że rekrutujemy osoby spośród managerów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli. Kandydaci na job-coachów chcą umieć wspierać swoich klientów, współpracowników w obszarze zmiany. Ciekawostką jawi się fakt, że na studia podyplomowe w wyżej zaprezentowanym obszarze trafiają często osoby z wykształceniem stricte technicznym, które również poszukują zmiany. Ciekawostką niech będzie fakt, iż  job-coaching może być obecny jako wolny zawód, a job-coach to osoba, która podejmuje współpracę indywidualną z klientami, albo grupową z różnego rodzaju organizacjami.

Kto bierze udział w procesie?

W procesie biorą udział job-coach oraz klient. Wato zaznaczyć, że rolą job-coacha nie jest doradzanie czy podsuwanie gotowych rozwiązań. To klient, dzięki motywacji i prowadzeniu przez proces zmiany, wybiera zawód, ścieżkę kariery, tworzy CV, przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej itp. W przypadku „młodego” klienta, czyli takiego, który dopiero wkracza na rynek pracy, bardzo ważne jest rozpoznanie jego preferencji zawodowych oraz zbadanie stylu myślenia i działania, co według mnie znacznie ułatwi późniejsze decyzje w obszarze pracy.

Jako job-coach wzmacniam klienta w jego silnych stronach, działam ponad podziałami, systematycznie rozwijam mój warsztat, korzystam z różnych, dostępnych narzędzi, a wszystko po to, by skutecznie wesprzeć klienta w zmianie, wytyczać realne etapy do osiągnięcia zamierzonego celu i najważniejsze dla mnie: nie tracić człowieka (klienta) z oczu.

Dr Wolski podkreśla, że:

w takim zawodzie, jak i w innych polegających na indywidualnym kontakcie z klientem, wsparciu, relacji i interakcji, najważniejsze okazują się predyspozycje osobowościowe. Nastawienie na słuchanie, cierpliwość, poleganie na zasobach, powstrzymywanie się od dawania gotowych rad, umiejętne wzmacnianie postępów, akceptacja celów i rozwiązań klienta to najważniejsze cechy i umiejętności job-coacha. Jednak nie mniej istotne jest ukończenie odpowiedniego kursu czy studiów podyplomowych profesjonalnie przygotowujących merytorycznie i praktycznie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu[3].

Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu zawodowym, lubisz pracować z ludźmi, czujesz, że potrafisz ich wspierać, to zostań job-coachem. To nowy i dynamicznie rozwijający się zawód. Oczywiście chętnych zapraszam na nasze studia (Job-coaching nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery), gdzie wspaniały zespół praktyków dzieli się wiedzą doświadczeniem, a wszystko pod czujnym okiem dr. Pawła Wolskiego.


Marta Kaźmierczak – akredytowany coach PCC ICF, wykładowczyni na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Autorka innowacji "Coaching w zakładzie karnym", metody wsparcia procesu zmiany osadzonych. Specjalistka z zakresu pracy z więźniami długoterminowymi. Pełni również funkcję job coacha w projektach aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych. Ambasadorka EPALE.

Interesujesz się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doradztwem zawodowym dla dorosłych? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE!


Zobacz także:

Przemyśl-to!

Postęp zawsze jest możliwy

Specyfika procesu coachingowego w warunkach izolacji penitencjarnej

Słów kilka o słowie

Projekt JA


Źródła:

[1] Paweł Wolski: Czym jest job-coaching i jak zostać job-coachem?, HRtrendy.pl; dostęp z dnia 20.07.2021.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej