Resource Details
BRON

Met boeken de bajes uit: het transformatieve potentieel van gevangenisbibliotheken

In haar boek Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries, uitgegeven door het instituut voor een leven lang leren van Unesco, behandelt Lisa Krolak gevangenisbibliotheken in verschillende delen van de wereld en bespreekt zij in hoeverre deze bijdragen aan de re-integratie van gedetineerden. Het boek is digitaal beschikbaar op de website van Unesco, maar kan worden afgedrukt. Het e-boek mag ook worden gedeeld.

Colourful books seen through a wire fence.

Het boek biedt een holistische blik op gevangenisbibliotheken, met onder meer de rol van de gevangenisbibliothecaris, veiligheidskwesties en hoe deze verband houden met de bibliotheekcollectie, mogelijke kansen en uitdagingen op digitaal gebied enz. De focus op internationale gevangenisbibliotheken biedt inzicht in de manier waarop verschillende landen gevangeniseducatie, leren in de gevangenis en re-integratie benaderen. De landen die aan bod komen zijn Kenya, Noorwegen, Slovenië, Chili en Duitsland. Krolak licht de lovenswaardige aspecten van de gevangenisbibliotheken in deze landen uit, waaronder een ultramoderne bibliotheek in een Duitse gevangenis en een project voor leesbevordering in Chili.

Het boek is bij uitstek nuttig voor wie in de gevangenis werkt, met name gevangenisbibliothecarissen, onderwijsaanbieders en senior management. Ook kan het interessant zijn voor mensen die in een algemene bibliotheek werken of die onderzoek doen naar de invloed van bibliotheken op volwasseneneducatie.

U kunt het boek gratis downloaden vanaf de website van Unesco.

Mogelijk vindt u dit ook interessant:

  • Public libraries and their roles and work in inclusion and learning (blog over de rollen en het werk van openbare bibliotheken op het gebied van inclusie en onderwijs) – waarin verslag wordt gedaan van een bezoek aan bibliotheken in Noorwegen en waarin met name wordt ingegaan op de bibliotheek als arena voor inclusief leren en de Noorse benadering van bibliotheekdiensten
  • Tech for good - unlocking a ‘needs led’ approach to Learning Difficulties and Disabilities in prisoners (blog over “technologie voor welzijn”, het ontsluiten van een behoeftegestuurde benadering van leermoeilijkheden en -stoornissen bij gevangenen) – waarin de mate waarin gedetineerden te maken hebben met leerstoornissen en leermoeilijkheden wordt besproken en de “Do-IT Profiler”-software wordt geïntroduceerd die gedetineerden met leerstoornissen en leermoeilijkheden helpt hun potentieel te verwezenlijken
  • The Hardman Directory for prisoners and those recently released (bron) – over de Hardman Directory 2019-2020, die gedetineerden en ex-gedetineerden in staat stelt om passende aanvullende ondersteuning en andere financiële ondersteuning te vinden
  • Volunteering inside and outside of prisons (blog over vrijwilligerswerk binnen en buiten de gevangenis) – over verschillende mogelijkheden voor wie belangstelling heeft om met gevangenissen te werken, waarin wordt gesteld dat dergelijke rollen zowel uitdaging als voldoening kunnen bieden

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Lisa Krolak
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Verenigd Koninkrijk
Publicatiedatum
Taal van het document
Engels
Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!