European Commission logo
Create an account
Resource Details
BRON

Storytelling als methode in basiseducatie en burgerschapsvorming: online cursus voor leerkrachten uit het volwassenenonderwijs beschikbaar.

Ooit was er het idee om het potentieel van verhalen en storytelling te gebruiken in de volwasseneneducatie [Link EPALE article "Stories as a key to the target group? Thoughts on the potential of storytelling in relation to learning motivation in adult education". Nu is het niet langer alleen een idee: de StoryComp online cursus biedt docenten in de basis- en burgerschapseducatie een praktische inleiding tot de methode. Of je nu gewoon een overzicht wilt krijgen van hoe verhalen en storytelling kunnen worden gebruikt voor competentieontwikkeling in deze educatieve gebieden, of dat je stap voor stap wilt worden ingewijd in de kunst van het verhalen vertellen - de online cursus is zo gestructureerd dat iedereen zijn eigen (leer)pad kan kiezen en volgen, in zijn eigen tempo en volgens zijn eigen interesses.

Online cursus voor verhalen vertellen in het volwassenenonderwijs

De online cursus ziet eruit als een bordspel waarin de gebruikers beslissen waar ze hun fiche willen plaatsen, d.w.z. over welk onderwerp ze meer willen leren. De volgende vijf modules zijn beschikbaar:

Module basiseducatie

Deze module laat zien hoe het onderwijsveld "basiseducatie" in de context van dit project is gedefinieerd en welke mogelijkheden wij zien voor storytelling daarin.

 • Wat wordt hier bedoeld met de term "basiseducatie"?
 • Welke doelgroepen hebben we op het oog?
 • Hoe kan storytelling worden ingezet in basiseducatie?

Module burgerschapsvorming

Deze module is gelijkwaardig aan de hierboven beschreven module en heeft als doel het begrip burgerschapsvorming te definiëren.

 • Wat wordt hier bedoeld met de term "burgerschapsvorming"?
 • Op welke uitdagingen, kansen en randvoorwaarden richten we ons?
 • Hoe kan storytelling worden gebruikt in burgerschapsonderwijs?

Module storytelling

Deze module is de kern van de cursus - hier ligt de nadruk op de methode van het vertellen van verhalen. De afzonderlijke onderwerpen bevatten zowel concrete oefeningen om het zojuist geleerde toe te passen als een korte test op het einde voor een zelfevaluatie.

 • Hoe kan storytelling worden gebruikt voor competentiegericht leren?
 • Hoe kies ik geschikte verhalen?
 • Hoe structureer ik verhalen en hoe onthoud ik ze?
 • Hoe stel ik verhalen voor?
 • Hoe ontwerp ik het kader voor mijn verhaal?
 • Hoe betrek ik mijn leerders, mijn publiek?
 • Hoe ondersteun ik hen om hun competenties (verder) te ontwikkelen?

Module leerscenario's

In deze module worden concrete mogelijkheden voor het gebruik van storytelling in het volwassenenonderwijs voorgesteld. De leerscenario's voor basiseducatie of burgerschapsvorming kunnen niet alleen gebruikt worden als motivatie en inspiratie. De beschrijvingen zijn ook zo opgebouwd dat een directe implementatie of aanpassing voor de eigen groep leerders mogelijk is.

 • Hoe plan ik een cursus, een les met storytelling?
 • Leerscenario's voor storytelling in basiseducatie
 • Leerscenario's voor storytelling in het burgerschapsonderwijs

Module verhalenverzameling

Deze collectie van (niet alleen) Europese verhalen kan specifiek worden geconsulteerd, afhankelijk van het doel of de doelstelling waarvoor een verhaal moet worden gebruikt.

Momenteel is de online cursus beschikbaar in de testversie in het Engels. In september zal de cursus ook online zijn in het Duits, Sloveens, Nederlands en Frans. Het gebruik is gratis, de volledige cursus is beschikbaar als een open educational resource onder de Creative Commons licentie CC BY-SA 4.0 .

Het Erasmus+ project StoryComp

StoryComp staat voor "Competenties in verhalen vertellen voor docenten in basiseducatie en burgerschapsonderwijs" en is in november 2020 van start gegaan, gefinancierd als een Erasmus+ project. Het partnerschap erachter bestaat uit deskundigen uit zeven Europese landen.

Het eerste resultaat van het project was de ontwikkeling van het methodologische kader voor het project, dat vrij beschikbaar is in het Engels op de projectwebsite https://storycomp.eu. De online cursus is bedoeld om docenten uit het volwassenenonderwijs de basisbeginselen van storytelling als methode bij te brengen. De gids voor workshops over verhalen vertellen, die binnenkort ook beschikbaar zal zijn, biedt hen vervolgens de mogelijkheid om de kennis die ze in de cursus hebben opgedaan samen met collega's in peer-to-peer workshops uit te proberen, toe te passen en te verdiepen. Daartoe zullen concrete opleidingsactiviteiten voor kleine groepen beschikbaar zijn, waarvan de thema’s overeenkomen met de inhoud van de online-cursus. Het zal mogelijk zijn om inleidende workshops te houden met collega's om met de methode aan de slag te gaan, maar ook diepgaande trainingen over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de selectie van geschikte verhalen of de voorstelling van een verhaal.

.

Resource Details
STORYCOMP-2.jpg.
Bron auteur
StoryComp project partners
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Land
Frankrijk
Publicatiedatum
Taal van het document
Nederlands
Login (0)

Commentaar

Interesting project to consider. Story telling is an effective approach in adult education. Nevertheless it is important that certain parameters are considered, to ensure a safe environment whereby stories can be shared. It is a key premise for adult learners to learn from each other. The educator can also use stories to teach certain concepts.

Login (0)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!