chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Blog

Energiatõhususe valdkonna kutseeksam eeldab tegijalt praktilisi teadmisi ja arvutusoskust

17/12/2019
by Madli Leikop
Språk: ET

EPALE veebilehel saab detsembris tutvuda kutse andjate heade hindamispraktikatega. Kogemusi tutvustavad organisatsioonid, kes on Kutsekoja konkursil „Tunnustatud kutse andja 2019“ nomineeritud kui eeskujulikud hindamise korraldajad. 

Oma kogemusi jagavad Eesti Spaaliit, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ). Energiatõhususe valdkonna kutseeksamite hindamist ja korraldust tutvustab EKVÜ eestseisuse liige Aare Vabamägi. 

Kui kaua on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus kutse hindamisega tegelenud ja kuidas on see protsess arenenud?

EKVÜ on olnud energiatõhususe valdkonna kutseandja alates aastast 2008, seega juba 11 aastat.

Esimesel perioodil (2008-2013) toimus hindamine põhiliselt kutsekomisjoni inimeste vahelise koostööna: taotlejad jaotati kutsekomisjoni liikmete vahel ning iga kutsekomisjoni liige tegi n-ö oma taotlejate kohta põhjaliku uurimuse ja andmete kontrolli. Iga taotleja kohta valmis aruanne, kus toodi välja kõik taotlusega seotud punktid. See saadeti ka teistele kutsekomisjonide liikmetele ning aruande põhjal siis otsustati, kuidas edasi toimida.

Teisel perioodil (2013-2018) moodustati omaette hindamiskomisjon, kuhu määrati kutsekomisjoni poolt kolm valdkonnas tunnustatud isikut. Hindamiskomisjoni valimisel oli määrav see, et vähemalt ühel, paremal juhul kahel hindajal oleks kõrgeim võimalik, 8. kutsetase energiatõhususe valdkonnas olemas. Hindamiskomisjoni esimees oli ka kutsekomisjoni liige, sellega hoiti kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni vahelist suhtlust ja infovahetust kõrgel tasemel. Korraldati hindamiskomisjoni ja kutsekomisjoni vahelisi kohtumisi, et arutada taotlustega seotud puudusi ja ideid, kuidas asjaajamist parendada.

Kolmandal perioodil (2018-2023) on hindamiskomisjonis taas kolm põhiliiget. Erinevusena teisest perioodist võib välja tuua, et hindamiskomisjonile on juurde liidetud energiatõhususe valdkonnas täiendav, neljas ekspert, keda eriti keeruliste hindamisolukordade puhul kaasatakse täiendava hindamisjõuna. Hindamiskomisjoni koostamisel võeti aluseks teise perioodi hindamiskomisjoni koosseisu ning komisjoni mehitamise eeltingimus oli, et vähemalt üks eelmise perioodi hindamiskomisjoni liikmetest oleks ka käesolevas, kolmanda perioodi hindamiskomisjonis. Hindamiskomisjoni liikmed on osalenud Kutsekoja korraldatud täienduskoolitustel. 

Millised on ühenduse head hindamise tavad ja innovaatilised lahendused kutse hindamises?

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus rakendab hindamisel pigem traditsioonilisi hindamismeetodeid nagu kirjalik teadmiste kontroll, referentstööde hindamine jne. Suulist vestlust on hindamisel kasutatud pigem minimaalselt, et vähendada hindajate subjektiivsust. Hoonete energiatõhususe valdkond eeldab praktiliste teadmiste olemasolu ja ka mõningaid arvutusülesandeid. Üsna hea adekvaatse hinnangu kutse taotleja teadmistest annab testi sooritamine. Kuna insener võib kutsetöös kasutada standardeid, määrusi ja käsiraamatuid siis lubame kutse taotlejal abimaterjalide kasutamist. Mis puudutab varasemaid referentstöid, siis hindamiskomisjon teostab pistelist kontrolli nii avalikes registrites oleva info abil (energiatõhususe miinimumnõuete kontrollarvutused ja energiamärgised väljastatakse ehitisregistri kaudu) kui ka palutakse taotlejal edastada konkreetseid uuringuid, et hinnata kutse taotleja kompetentside olemasolu. Hindamiskomisjon jälgib, et referentstööd sisaldaksid läbilõiget erinevat kompetentsi nõudvatest töödest.

Kuidas toetate oma hindajate arengut?

EKVÜ on võimalusel saatnud hindamiskomisjoni liikmeid Kutsekoja koolitustele. Samuti on kõik EKVÜ korraldatud koolitused hindamiskomisjonidele kättesaadavad. Tuge pakume võimalikult läbipaistva ja aktiivse suhtlusega kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni vahel.

Kuidas nõustate kutse taotlejaid hindamise protsessi eel ja selle käigus?  

Nõustame taotlejaid valdavalt e-kirjade ja telefonivestluste abil. Nõustamisega tegelevad peamiselt kutsekomisjoni esimees ja hindamiskomisjoni esimees. Keerukamate küsimuste korral konsulteerime sõltuvalt küsimusest ka teiste hindamiskomisjoni või kutsekomisjoni liikmetega. Aeg-ajalt on tekkinud vajadus konsulteerida ka varasemate hindamis- ja kutsekomisjonide liikmetega, et mitte muuta kutse andmise korra või kutsestandardi punktide tõlgendust. Juriidilistes ja kutse andmist puudutavates küsimustes konsulteerime ka Kutsekojaga. Vastused taotlejate päringutele oleme üritanud saata üldjuhul kolme tööpäeva jooksul. Kui küsimus tuleb taotleja poolt viimasel hetkel, oleme võimalusel vastanud kiiremini, et taotleja saaks taotluse kirjutamisel vajaliku infoga arvestada.

Avafoto: Mitchell Luo, Unsplash

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn