European Commission logo
Izveidot profilu
Var atlasīt dažādus vārdus, atdalot ar komatu

Resource Details

RESURSS

Befolkningsundersøkelse om digital kompetanse

Profile picture for user Linda BB.
Linda Berg

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennomførte høsten 2020 en spørreundersøkelse om den norske befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Undersøkelsen målte befolkningens

  • bruk av internett og digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og nettbrett)
  • grunnleggende digitale ferdigheter
  • behov og hindringer for å utvikle digitale ferdigheter
  • ønsker om opplæring i digitale ferdigheter

Viktige funn i undersøkelsen:

Tre prosent av befolkningen i alderen 16 år og oppover bruker ikke internett eller digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og nettbrett), mens elleve prosent har svake grunnleggende digitale ferdigheter.

De med svakest digitale ferdigheter finner vi i størst grad blant eldre, personer med lav utdanning, de som bor i mindre sentrale kommuner og blant personer utenfor arbeidsstyrken. Alder, utdanning og husholdningsinntekt forklarer i størst grad variasjon i befolkningens digitale ferdigheter.

Befolkningens digitale ferdigheter og digitale bruk har økt siden 2007. Et område hvor vi ser at mange i befolkningen likevel trenger kompetanseheving, er digital sikkerhet.

6 av 10 opplever i stor eller i noen grad et behov for å styrke sine digitale ferdigheter i dagliglivet.

6 av 10 personer i arbeidsstyrken opplever i stor eller i noen grad et behov for å styrke sine digitale ferdigheter i tilknytning til arbeidslivet.

Befolkningen har mange ulike ønsker og hindringer for å lære å bruke digitale verktøy og tjenester. Noe som hindrer mange av de med svakest digitale ferdigheter fra å bli bedre, er at de ikke opplever behov eller interesse.

Personer som er 60 år og eldre (seniorer) og personer utenfor arbeid og utdanning (ikke-sysselsatte) er to grupper med svakere digitale ferdigheter enn den øvrige befolkningen. Vi finner likevel store forskjeller mellom de yngste og eldste seniorene, og mellom ikke-sysselsatte i og utenfor arbeidsstyrken.

Seniorer og ikke-sysselsatte oppgir andre behov, hindringer og ønsker for å utvikle digitale ferdigheter enn resten av befolkningen.

Koronapandemien har medført et større behov for digitale ferdigheter hos nesten halvparten av befolkningen, og mest blant personer i arbeid og utdanning. Blant de som har opplevd et større behov, er det imidlertid seniorer og ikke-sysselsatte som i minst grad har fått behovet dekket.

Resource Details
ISBN
978-82-7724-383-2
Resursa autors
Ane Mathea Bjønness, Tor Midtbø, Hanne Størset og Camilla Hovind Ulven
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Norge
Dokumenta valoda
Norsk
Attachements
Tablet_senior.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new resource!