European Commission logo
Izveidot profilu
Resource Details
RESURSS

Befolkningsundersøkelse om digital kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennomførte høsten 2020 en spørreundersøkelse om den norske befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Undersøkelsen målte befolkningens

  • bruk av internett og digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og nettbrett)
  • grunnleggende digitale ferdigheter
  • behov og hindringer for å utvikle digitale ferdigheter
  • ønsker om opplæring i digitale ferdigheter

Viktige funn i undersøkelsen:

Tre prosent av befolkningen i alderen 16 år og oppover bruker ikke internett eller digitale verktøy (smarttelefon, datamaskin og nettbrett), mens elleve prosent har svake grunnleggende digitale ferdigheter.

De med svakest digitale ferdigheter finner vi i størst grad blant eldre, personer med lav utdanning, de som bor i mindre sentrale kommuner og blant personer utenfor arbeidsstyrken. Alder, utdanning og husholdningsinntekt forklarer i størst grad variasjon i befolkningens digitale ferdigheter.

Befolkningens digitale ferdigheter og digitale bruk har økt siden 2007. Et område hvor vi ser at mange i befolkningen likevel trenger kompetanseheving, er digital sikkerhet.

6 av 10 opplever i stor eller i noen grad et behov for å styrke sine digitale ferdigheter i dagliglivet.

6 av 10 personer i arbeidsstyrken opplever i stor eller i noen grad et behov for å styrke sine digitale ferdigheter i tilknytning til arbeidslivet.

Befolkningen har mange ulike ønsker og hindringer for å lære å bruke digitale verktøy og tjenester. Noe som hindrer mange av de med svakest digitale ferdigheter fra å bli bedre, er at de ikke opplever behov eller interesse.

Personer som er 60 år og eldre (seniorer) og personer utenfor arbeid og utdanning (ikke-sysselsatte) er to grupper med svakere digitale ferdigheter enn den øvrige befolkningen. Vi finner likevel store forskjeller mellom de yngste og eldste seniorene, og mellom ikke-sysselsatte i og utenfor arbeidsstyrken.

Seniorer og ikke-sysselsatte oppgir andre behov, hindringer og ønsker for å utvikle digitale ferdigheter enn resten av befolkningen.

Koronapandemien har medført et større behov for digitale ferdigheter hos nesten halvparten av befolkningen, og mest blant personer i arbeid og utdanning. Blant de som har opplevd et større behov, er det imidlertid seniorer og ikke-sysselsatte som i minst grad har fått behovet dekket.

Resource Details
ISBN
978-82-7724-383-2
Resursa autors
Ane Mathea Bjønness, Tor Midtbø, Hanne Størset og Camilla Hovind Ulven
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Norge
Dokumenta valoda
Norsk
Resource media
Tablet_senior.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!