European Commission logo
Sukurti paskyrą
Galima pasirinkti kelis žodžius, atskiriant skiriamuoju kableliu

Resource Details

IŠTEKLIUS

Suaugusiųjų švietimo gairės suaugusiųjų švietimo centrų (VUC) ir profesinio mokymo įstaigų organizacinė sistema, struktūra ir programos

TreeImage.

Būtinas didesnis nekvalifikuotų suaugusiųjų dalyvavimas mokymo kursuose, nes, nepaisant to, kad vis daugiau jaunimo renkasi profesinio mokymo programas, prognozės rodo, kad Danijoje kvalifikuotų darbuotojų skaičius ateityje mažės. Be to, taip pat turime remti nekvalifikuotų suaugusiųjų galimybes dalyvauti gamybinėje praktikoje. Ši apklausa atskleidžia, kokias konsultavimo apie mokymosi galimybes paslaugas nekvalifikuotiems ir žemą kvalifikaciją turintiems suaugusiesiems siūlo suaugusiųjų švietimo centrai (VUC) ir profesinio mokymo įstaigos.

Šioje veikloje dalyvauja daug šalių ir kiekvienai iš jų tenka pirminė atsakomybė už konsultacijų teikimą. Tam reikalingas plataus masto veiklos koordinavimas ir intensyvus bendradarbiavimas. Šios ataskaitos tikslas yra išsiaiškinti, kokiu būdu institucijos gali pagerinti konsultavimą ir taip prisidėti prie politikos formavimo šioje srityje.

Todėl tikimės, kad šia ataskaita galės būti remiamasi būsimose diskusijose dėl suaugusiųjų švietimo gairių tobulinimo tiek centriniu, tiek vietos institucijų lygmenimis.

Apklausa buvo įtraukta į 2014 m. EVA veiksmų planą ir vykdoma 2014 m. lapkričio–2015 m. rugsėjo mėn. Danijos vertinimo institutas norėtų padėkoti visoms švietimo įstaigoms, konsultantams, darbo centrų darbuotojams ir visuomenės atstovams, kurie prisidėjo prie apklausos.

Resource Details
ISBN
978-87-7958-8615
Ištekliaus autorius (-iai)
Danmarks Evalueringsinstitut
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Šalis
Danija
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (0)
Raktažodžiai

Norite pakeisti kalbą?

This content may also be available in other languages. Please select one below
Switch Language

Want to add a resource ?

Nedvejokite!
Spauskite žemiau esančią nuorodą ir pradėkite savo ištekliaus publikavimą!