Resource Details
RESSOURCE

Ny rapport fra EVA: ”Uddannelsesvejledning til voksne”

Vejledning er afgørende for at kunne opfylde ambitionen om flere faglærte. Læs Danmarks Evalueringsinstituts (EVAs) rapport og find ud af, hvordan institutionerne løfter vejledningsopgaverne og på den måde bidrager til udviklingen af praksis inden for feltet.

Det er vanskeligt at klare sig på arbejdsmarkedet som ufaglært eller faglærte med en kort uddannelse.  Generelt befinder kortuddannede sig i en mere udsat position i forhold til ledighed end folk med et højere uddannelsesniveau. Det er derfor en vigtig samfundsmæssig opgave at give denne gruppe bedre muligheder og et sikrere fundament for a skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. Mere uddannelse kan være en løsning, som kan give bedre muligheder.  Voksen – og efteruddannelsessystemet er komplekst og svært at gennemskue, hvilket kan gøre at borgere mister det nødvendige overblik over de mange veje, omveje og genveje, der er i systemet. Uddannelsesinstitutioner, VEU-centre, jobcentre og a-kasser er nogle af de aktører, der kan tilbyde voksenvejledning for målgruppen, og dermed kan bidrage til, at voksen- og efteruddannelsessystemet bedre kan overskues, og derved kan resultere i et tilvalg af uddannelse.

Rapporten ”Uddannelsesvejledning til voksne” giver et tværgående overblik over organiseringen af, prioriteringen af, tilgangene til og praksisserne med hensyn til den voksenvejledning, i forhold til den voksenundervisning, der finder sted på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og voksenuddannelsescentre og voksenuddannelsescentre.

Se grafikken over rapportens resultater fra EVA her.

Resource Details
ISBN
978-87-7958-8615
Ressource forfatter(e)
Danmarks Evalueringsinstitut
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!