Blog
Blog

A kultúra és a kulturális örökség közvetítése – a közösség erősítése. A „People, Places and Stories” Erasmus+ projekt

Hogyan lehet a közösséget gyakorlati úton erősíteni, a társadalmi fenntarthatóságot közvetíteni, és az embereket a elkötelezni a kultura felé?

A részvétel, a kommunikáció és az együttműködés a különböző – köztük etnikai – csoportok között, az esélyegyenlőség és a bizonytalanság érzése: ezek voltak a vezető témák az utóbbi években. A kulturális örökség döntő szerepet játszhat a befogadás, az összetartozás és az identitás kialakulásának lehetővé tételében. A kulturális örökség nemcsak a helyszíneket jelenti, hanem helyekhez kapcsolódó kultúrát is. Ezért nagyon sokrétű, magában foglalja a kulturális, természeti, tárgyi és szellemi örökséget.

A kulturális örökség többre képes, mint a tények és számok

Az integráló történet elbeszélések, a részvételt és a kortárs véleményformáló folyamatokat a tevékenységek középpontjába helyezve a kultúra és a kulturális örökség összekötő elemeit tudjuk hangsúlyozni. Ennek a hídnak az építésével lehet hasznosítani pozitív szerepüket a társadalmi és az európai kohézióban.

A kultúra professzionális közvetítéséhez szükséges képességek

People Places Stories

1. kép: Tanfolyam "kultúraközvetítők" részére. Fotó: blinc

Hogyan lehet egészen gyakorlatias módon erősíteni a közösséget, közvetíteni a társadalmi fenntarthatóságot és megnyerni az embereket a kulturális szerepvállaláshoz? A „People, Places and Stories” (PPS) Erasmus+ projekt ezt a kérdést vizsgálja. A projekt célja, hogy olyan irányba fejlessze a civil társadalomban szerepet vállaló emberek képességeit, hogy a kulturális örökséget a fenntartható fejlődés élménytereként és erőforrásaként tudják közvetíteni. Ennek eléréséhez kifejezetten elő kell mozdítani és tovább kell fejleszteni a kulturális egyesületek, intézmények és csoportok (ún. „örökség­közösségek”) hivatásos és önkéntes munkatársainak kompetenciáit, akik tudatosan közvetítik a kulturális örökséget. Ezáltal javítható a saját program minősége és növelhető a látogatókra és csoportokra, valamint végső soron a tágabb értelemben vett társadalomra gyakorolt hatás. A projekt keretében ehhez hat európai ország és különböző tudományágak partnerszervezetei dolgoznak ki kompetenciakeretet, majd ennek alapján egy továbbképzést, amelyen ezek a kompetenciák elsajátíthatók.

Témahét

Olyan módszereket oktatnak például, amelyekkel a tervezők be tudják vonni a helyi lakosságot az események kialakításába, és az ő tudásukat értékes erőforrásként beépíthetik a kulturális oktatási kínálat tartalmi tervezésébe. A projekt fontos részévé kell válnia a történetmesélésnek is. A fő cél az, hogy érzelmileg elérjék a kulturális örökséghez tartozó helyszínek látogatóit, hogy ezáltal kapcsolatot alakítsanak ki egy hellyel vagy kulturális értékkel.

A PPS projektnek köszönhetően a kulturális örökség szakértői és közvetítői, valamint a politikai döntéshozók jobban fel lesznek készítve a kulturális örökség integrált és részvételi megközelítésének előmozdítására, támogatására. A felnőttoktatási szakemberek jobban megértik a kulturális örökségi környezetben a kompetenciaalapú képzést és a validálási lehetőségeket, továbbá jobban fel lesznek készítve arra, hogy a kulturális örökséget gazdag tanulási környezetként használják a kompetenciaalapú, helyszínhez kötődő tanuláshoz. A polgárok és a résztvevők személyes és szociális képességeket sajátítanak el a szociokulturális folyamatokban való sikeres részvételhez.

Az európai kohézió érdekében: a Farói Egyezmény

A projekt számos korábbi projektre épül, amelyek már foglalkoztak a kulturális örökség közvetítésének különböző innovatív módszereivel. Ezenkívül a projekt tartalma az úgynevezett Farói-Egyezményen (Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezménye, 2005) alapszik. Ez határozza meg, hogy mely prioritásokat kell követnie a kultúraközvetítésnek. Ezek különösen: a kulturális sokszínűség erősítése a társadalmi kohézió lehetővé tétele érdekében, a környezet és az életminőség javítása, valamint a kulturális örökségben való demokratikus részvétel.[i]  

Ki vesz részt a projektben?

A projektben hat európai ország partnerszervezetei vesznek részt. A projektet a németországi Kassel járás koordinálja. További résztvevők: Blended Learning Institutions 'Cooperative (blinc) szintén Németországból, a Federation for European Storytelling (FEST) Belgiumból, a Smart Revolution és a Salento Egyetem Olaszországból, a University College London, Centre for Applied Archaeology Angliából, a PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) Hollandiából és az Association des Centers culturels de rencontre Franciaországból. A People, Places and Stories 2020 novemberében kezdődött és 2022 októberében ér véget. További információ: https:/pps-eu.org/.

A szerzőkről:

Martin Christian történész, oktató a kommunikáció és a vállalkozói szellem területén, és különböző projektekben a tanulási célok és tartalmak fejlesztéséért felel.

Dr. Maike Gauger-Lange történész és projektmenedzser, aki az Erasmus+ projektek adminisztrációjáért és megvalósításáért felel.

 

[i] Ratzenböck, V. & Wulz, E., Rahmenübereinkommen des Europarates über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme. Wien, 2016.

Login (5)

Másik nyelvi verzió iránt érdeklődik?

A dokumentum más nyelveken is elérhető. Kérjük válasszon az alábbiak közül.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE Beszélgetés: Befogadó nyelvi sokszínűség kiépítése Európában

A nyelvtanulás nemcsak a társadalmi befogadás és a munkaerő mobilitása szempontjából kulcsfontosságú, hanem hozzájárul az összetartó, kulturális szempontból gazdag Európához is. Vegyen részt a következő beszélgetésünkben, melyben megvitatjuk a nyelvtanulás mai szerepét Európában.

Több

Angol nyelvű online beszélgetés: Aktív korosodás és életszakaszok közötti átmenet

Mit értünk aktív korosodás alatt? Hogyan segíthet az intergenerációs tanulás az aktív korosodásban és az új életszakaszba lépés folyamatában?

Több