European Commission logo
Create an account

Career guidance and counseling for adults/Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle

Career guidance and counseling for adults/Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle

31 baill
This group gathers career guidance practitioners from the Republic of Serbia making the place for the exchange of experience, good practices, ideas, and materials. Ova grupa okuplja karijerne praktičare iz Republike Srbije i predstavlja mesto za razmenu iskustava, dobrih praksi, ideja i materijala koji su u vezi sa ovom temom.
Bodies providing guidance about learning/careers; Svi oni koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem
Life Skills; Životne veštine, veštine upravljanja karijerom
Ruzica Madzarevic

Search inside group