Career guidance and counseling for adults/Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle

Career guidance and counseling for adults/Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle

43 members
Purpose of group
This group gathers career guidance practitioners from the Republic of Serbia making the place for the exchange of experience, good practices, ideas, and materials. Ova grupa okuplja karijerne praktičare iz Republike Srbije i predstavlja mesto za razmenu iskustava, dobrih praksi, ideja i materijala koji su u vezi sa ovom temom.
Target audienceBodies providing guidance about learning/careers; Svi oni koji se bave karijernim vođenjem i savetovanjem
Theme addressedLife Skills; Životne veštine, veštine upravljanja karijerom
Administrator/ModeratorRuzica Madzarevic
43 members
10 articles
14 documents
1 discussions