European Commission logo
Créer un compte
Resource Details
RESSOURCE

Godišnji plan obrazovanja odraslih za 2021. godinu - Crna Gora

Na osnovu četvorogodišnjeg Plana obrazovanja odraslih, koji je usvojila Vlada Crne Gore za period 2019-2022. donosi se, shodno Zakonu o obrazovanju odraslih, Godišnji plan. Godišnjim planom se po prioritetnim oblastima razrađuju aktivnosti i programi. Godišnji plan obrazovanja odraslih je operativni dokument koji pored aktivnosti/programa sadrži nosioce aktivnosti, indikatore za praćenje i finansijska sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

Shodno aktuelnoj globalnoj situaciji, izazvanoj pandemijom korona virusa – COVID-19, koja je u velikoj mjeri uslovila i odlaganje usvajanja nacionalnog budžeta za 2021. godinu, finansijska sredstva za realizaciju brojnih aktivnosti koje se finansiraju iz državnog budžeta označena su u ovom dokumentu kao „n/a”. Prilikom izvještavanja o realizaciji planiranih aktivnosti, uzeće se u obzir realna finansijska sredstva utrošena za planirane aktivnosti, te će se shodno tome raditi komparativna analiza u odnosu na 2020. godinu kao i projekcija sredstava za 2022. godinu. Prikaz trenutno nedefinisanih i nedovoljno preciziranih finansijskih sredstava koja su raspoloživa institucijama za 2021. godinu, u odnosu na planirane aktivnosti kao i njihov obim djelovanja (usmjeren prevashodno na broj lica koja će biti obuhvaćena planiranim aktivnostima) ne bi odrazilo pravo stanje. Stoga, projekcije u smislu finansija i broja polaznika biće samo okvirno prikazane, dok će njihov detaljan opis biti predstavljen prilikom izvještavanja o realizaciji Godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2021. godinu.

Poseban akcenat u 2021. godini biće stavljen na jačanje obrazovne ponude za odrasle, kreiranje materijala za učenje (priručnika i sl.), promociju cjeloživotnog učenja, unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih, stvaranje novih prilika za učenje posebno nezaposlenih i ranjivih kategorija, lični razvoj i usavršavanje kroz učenje, uređenje oblasti i stvaranje uslova za sticanje zvanja Trener u obrazovanju, promociju e-učenja i EPALE elektronske platforme za učenje odraslih u Evropi.

Resource Details
Auteur de la ressource
Centar za stručno obrazovanje
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Crna Gora
Date de publication
Langue du document
crnogorski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!