European Commission logo
Create an account
Event Details
2 Sept
2022

Noortevaldkonna võrgustikud ja arendus

Kaugosalusega sündmus
to

TOIMUMISE AEG

02.09.2022 - 28.01.2023

REGISTREERIMISE TÄHTAEG

21.08.2022

TOIMUMISE KOHT

Zoom Video Communications platform

MAHT

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 116 tundi)

SIHTGRUPP

youth workers, trainers, youth leaders, youth policy makers, youth field managers, youth researchers, youth service providers and anyone with an interest in youth work and youth policy

EESMÄRK

omandada teadmised ja kujundada arusaam avalikust haldusest noortevaldkonnas; mõista disainiprotsesse ja arendada loovaid probleemilahendusoskusi: noortevaldkonna juht ja arendaja kui teenuste disainer; omandada teadmised ja kujundada arusaam sotsiaalvõrgustiku teooriast, huvigruppide rollist ühiskonnas, professionaalse võrgustumise rollist ja eestseismisest, võimestamisest noorsootöö kontekstis; saada ülevaade noortevaldkonna võrgustikest Eestis, Euroopas jm; saada aru võrgustike ja võrgustikutöö rollist, takistustest noorsootöö korraldamise eri tasanditel.; tutvuda erialavõrgustike eripärade ja eesmärkidega, kujundada valmisolek võrgustikutöö algatamiseks ja võrgustike juhtimiseks.

SISU

Uus avalik haldus, selle kriitika. Ülevaade disainmõtlemisest ja disainiprotsessi etappidest (sh põhimõtted, hoiakud, oskused). Disainprotsessi rakendamine reaalse probleemi lahendamisel. Sotsiaalse võrgustiku teooria, huvi- ja survegrupid, professionaalsed võrgustikud, võimestamine. Noortevaldkonna võrgustikud. Võrgustikutöö olulisus noorsootöö korraldamisel, võrgustikutöös osalemine, nende algatamine ja juhtimine.

ÕPIVÄLJUNDID

teab avaliku halduse, sotsiaalvõrgustiku teooriaid ja teenusdisaini põhimõtteid, seostab neid noortevaldkonnaga; mõistab võrgustikutöö sisu ja olulisust noorsootöö korraldamise eri tasanditel; rakendab disainprotsessi, sh selle erinevaid meetodeid, reaalse valdkonna probleemi lahendamisel; analüüsib ennast kui teenuste disainerit, võrgustikutöö juhti ja algatajat; tunneb olulisemaid noortevaldkonna võrgustikke.

EELDUSED

kuulumine sihtrühma, inglise keeles oskus vähemalt kesktasemel

ÕPIKESKKOND

Modern premises supporting the study process are provided: there is the necessary equipment, the possibility to design the room according to the need, sufficient opportunities for group work, etc.

KOOLITAJA KOMPETENTSUS

At least Master Degree, adult training experience, at least 5 years of experience in education.

LÕPETAMISTINGIMUSED

Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine, osalemine praktikumides, seminaridel ja rühmatöödes. Noortevaldkonna võrgustiku või haldusmudeli analüüs ja esitlus. Essee. Eksam.

KURSUSE LÕPETAMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

TLÜ tunnistus

KOOLITAJAD

Ilona-Evelyn Rannala, PhD; Lasse Siurala, PhD

KURSUSE HIND

300 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

KORRALDAJA

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee

MINIMAALNE OSALEJATE ARV

1

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Online type
Livestream
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Tallinna Ülikool
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel