Liigu edasi põhisisu juurde
News
Uudised

Erasmus+ sügisestes taotlusvoorudes saab taotleda rahastust täiskasvanuhariduse projektidele

rahastus

Foto: Visual Stories || MicheileUnsplash

Peagi avaneb võimalus taas oma projektidele rahastust taotleda. Sügisesed lisavoorud on välja kuulutatud mitmes valdkonnas. 5. oktoobrini saab taotleda rahastust õpirännetele nii haridus- kui noortevaldkonnas.

Toetusi jagatakse üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektidele, millega saavad välismaal end täiendada õpetajad, õpilased, koolitajad ja teised.

Rahastust on võimalik taotleda ka noortevahetustele, noorstootöötajate õpirändele ja noorte osalusprojektidele. Rahvusvaheline noortevahetus on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, kus noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist. Noorsootöötajad saavad õpirändega osaleda rahvusvahelistel seminaridel, konverentsidel, õppevisiitidel või minna töövarjuks. Noorte osalusprojektide eesmärk on pakkuda noortele võimalust ühiskondlikult olulistel teemadel kaasarääkimiseks.

3. novembrini on võimalik taotleda rahastust väikeprojektidele üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses ning samuti noortevaldkonnas. Lisaks avaneb taotlusvoor ka noortevaldkonna suuremahulistele koostööprojektidele.

Väikeprojekt on esimene samm Euroopa tasandil koostöö alustamiseks, mille taotlusvorm on lihtne ning tegevuste valik lai. Väikeprojekti eelarve võib olla 30 000 või 60 000 eurot ning kaasata tuleb vähemalt üks välisriigi partner. Suuremahuliste koostööprojektide puhul on tähtsal kohal üksteiselt õppimine ning seeläbi uuenduslike lahenduste loomine. Selle eelarve on mahukam, kestus pikem ning projektis peab osalema mitu partnerit.

Tõenäoliselt tuleb sügisel lisarahastusvoor ka haridusvaldkonna suuremahulistele koostööprojektidele.

Euroopa Solidaarsuskorpuse taotluste tähtaeg on samuti 5. oktoobril. Solidaarsuskorpusega saab sel aastal veel taotleda rahastust kohalikele solidaarsusprojektidele, millega saavad noored ise oma kodukohas või kogukonnas muutust luua.

19. oktoobrini saavad üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse asutused taotleda Erasmus+ õpirände akrediteeringut, mis kergendab toetuse taotlemist tulevikus. Noortevaldkonna akrediteeringuid saab taotleda aastaringselt.

Erasmus+ programmi toetust saavad taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorteprojekte ja noorsootöötajate õpirändetaotlusi esitada mitteformaalsed noortegrupid. Koostööd tehakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ning Türgi, Põhja-Makedoonia, Serbia, Islandi, Norra ja Liechtensteiniga. 2022. aasta taotlustähtajad selguvad sügisel.

Erasmus+ 2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Allikas: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur https://eeagentuur.ee/sugisestes-taotlusvoorudes-saab-rahastust-taotled… 

Login (0)

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel