Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Participační hra - příručka metody EURBANITIES

 

EURBANITIES je pedagogická metoda, která vznikla jako hlavní výstup tříletého projektu financovaného programem ERASMUS + mezi lety 2015 a 2018. Smyslem projektu bylo sestavení pedagogického kurikula, založeného na hrách, které by posilovalo občanskou participaci v místních podmínkách

Metoda Eurbanities vznikla jako produkt spolupráce sedmi partnerů.

 

 


Proces spoluvytváření hry byl rozdělen do čtyř fází:

1) Sesbíraly se zkušenosti z různých situací občanského soužití z rozličných místních komunit v Evropě. Konkrétně bylo podrobeno analýze 20 různých zkušeností a všechny byly popsány metodou storytellingu. Aby bylo umožněno vzájemné srovnávání těchto zkušenosti, byla vytvořena jednotná struktura jejich záznamu. 

2) Na základě popisu příběhů byly vytvořeny různé scénáře postupu v místních podmínkách. Od vstupní situace, přes popis nástrojů participace až ke výslednému efektu. Popis těchto scénářů je vlastním základem hry.

3) Na partnerských setkáních byl pak dotvořen scénář hry, storyboard, jeho postavy a hlavní dialogy. Tato fáze trvala 1.5 roku.

4) Paralelně s tím bylo vytvořeno kurikulum Eurbanities. To bylo testováno na dvou projektových setkáních a v průběhu vytváření hry bylo neustále vylepšováno.

 

Metoda Eurbanities  obecně cílí na lidi, kteří jsou ochotni intervenovat v místních podmínkách s cílem pozitivně změnit místní komunitu.

 

Vzdělávací metoda má tři moduly, cílící na tří důzné cílové skupiny:

A: Budování kapacit pro aktivní občanství se zaměřením na zkušené a aktivní občany, aktivisty a vzdělavatele. B: Výuka občanských dovedností, zaměřená na zejména mladé vzdělavatele a učitele ve formálním vzdělávání. C: Zmocňování občanů v daném místě: zaměřeno na všechny občany, tedy zejména ty méně aktivní. 

Více informací naleznete v odkazu.

Materiál je v angličtině.

Resource Details
ISBN
978-39-4683-2027
Autor/ři zdroje
Krisztina Keresztely and Martin Barthel
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (1)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!