Resource Details
ZDROJ

Digitální, zelenější a odolnější

Megatrendy jako automatizace, ekologizace a stárnutí populace přetvářejí spolu s pandemií koronaviru evropský trh práce. Prognózy vývoje dovedností, které poskytují dlouhodobý pohled na změny  v oblasti dovedností a pracovních míst, mohou být přínosem při rozhodování tvůrců politik, odborníků a sociálních partnerů.

Poznatků ze zmiňovaných prognóz mohou využít profesionálové i jednotlivci při rozhodování o vzdělávání a kariéře. V době rychlých změn jsou užitečným nástrojem k objasnění dopadu megatrendů scénáře. Klíčová zjištění vyplývající ze scénářů souvisejících s covidem-19, automatizací a Zelenou dohodou pro Evropu představuje Cedefop ve stručné publikaci. Scénáře mají podnítit úvahy o trendech na trhu práce do roku 2030 a podporovat tvorbu politik založenou na důkazech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a souvisejících oblastí.

 

Digital, greener and more resilient [online]. Cedefop, April 2021 [cit. 2021-09-01]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4201 , anotaci připravila Aneta Vencovská

Resource Details
Autor/ři zdroje
Cedefop
Typ zdroje
Otevřené zdroje vzdělávání
Země
Login (0)
Štítky

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!