Blog
Blog

Výsledky průzkumu EPALE: jak na tom jsme?

Komunita EPALE se zúčastnila průzkumu ve 32 jazycích, který byl zahájen na začátku tohoto roku.

Jsme vděční za obrovskou účast a sebrané návrhy: odpovědělo 990 účastníků!

 

EPALE Survey results, where are we at?.

Komunita EPALE se zúčastnila průzkumu ve 32 jazycích, který byl zahájen na začátku tohoto roku. Jsme vděční za obrovskou účast a všechny návrhy, které jsme dostali: odpovědělo 990 účastníků!

Průzkum se zaměřil na pět hlavních oblastí:

  • Demografické údaje o uživateli (profesionální role a země původu)
  • Povědomí o webu a věrnost uživatelů (způsoby získávání informací o webových stránkách, frekvence používání, povědomí a ocenění nejnovějšího obsahu)
  • Motivace a potřeby uživatelů (důvody návštěvy EPALE, spokojenost s funkcemi webu, nutná vylepšení)
  • Uživatelská zkušenost (relevance témat, interakce s komunitou, znalost a použitelnost funkcí webových stránek)
  • Přístupnost v různých jazycích.

               

Co jsme se hlavně dozvěděli z průzkumu?

Akce byly mezi respondenty průzkumu nejoblíbenější cestou k získání informací o platformě (29%). Druhou nejoblíbenější cestou byla sociální média (24%).

How users found out about EPALE.

 

81% uživatelů EPALE zapojených do průzkumu využívalo platformu alespoň jednou měsíčně.

Počet uživatelé, kteří znali nové iniciativy zahájené v roce 2020, se pohyboval mezi 60% - 75%, v závislosti na každé konkrétní iniciativě. Největšího počtu respondentů dosáhly sériové iniciativy, které trvaly po celý rok, například Rozhovory EPALE (75%), Resource kits (70%) a Příběhy z komunity (70%). Mezi 93–96% respondentů, kteří znalii iniciativy do roku 2020, je hodnotilo jako užitečné nebo velmi užitečné.

Ukázalo se, že tři hlavní důvody pro návštěvu webu jsou: nalezení praktických informací relevantních pro jejich práci (53%), nejnovější zprávy z odvětví (45%) a informace o událostech v sektoru (40%). Jen něco málo přes třetina uvedla, že web používá hlavně k přístupu k dokumentům o politikách EU (38%, 327) a k příležitostem k vytváření sítí (35%, 294). Mírně nižší podíl hlásil, že navštěvují web, aby hledali partnery projektu (32%, 269), aby získali přístup k dokumentům národních politik (31%, 261) a aby si vyměnili nápady a obsah se svými kolegy (30%, 250).

Průzkum také ukazuje, že uživatelé EPALE jsou velmi spokojeni s různými funkcemi platformy.Co by povzbudilo uživatele k častějšímu používání EPALE?

  • Více informací v jejich jazyce (38%)
  • Snadnější navigace na webu (36%)
  • Vylepšená funkce vyhledávání (32%)
  • Podpora a návody pro nahrávání obsahu a používání webu (30%)

Celkově se drtivá většina (97%) uživatelů EPALE zapojených do průzkumu domnívá, že témata na platformě jsou vhodná a relevantní. Celkem 52% uživatelů EPALE, kteří se zúčastnili průzkumu, uvedlo, že intereagovali s ostatními členy komunity EPALE prostřednictvím online diskuzí, diskuzních skupin, komentování příspěvků na blogu, žádostí o hledání partnerů nebo hledání partnerů projektu. O tuto aktivitu je stále větší zájem.

Jaké funkce byly pro účastníky nejznámější? Nalezení relevantního obsahu, jako jsou příspěvky na blogu, novinové články, zdroje a události (94%), a hledání profesionálních příležitostí ke zvyšování kvalifikace, jako jsou kurzy, MOOC a OER (64%).

Protože se chystáme spustit nový web EPALE, chtěli jsme také prozkoumat současnou použitelnost. Jaké současné funkce používají snáze? Přihlášení na web pro přístup ke všem možnostem webu (82%), bezprostřední následovaný účasti v online diskusi (79%) ... a znovu vyhledávání relevantního obsahu (76%).V různých jazykových verzích EPALE byla obecně vysoká míra spokojenosti s množstvím (84%) a kvalitou (91%) obsahu.

                 

Kdo se zúčastnil?

Vysoký podíl (65%) uživatelů EPALE zapojených do průzkumu pracují v oboru vzdělávání dospělých (pedagogové, učitelé, školitelé atd.), Následují projekty a akademičtí pracovníci, studenti a výzkumní pracovníci. Pojďme se podívat na povolání účastníků:

EPALE Users by professional role.

       S čím jsou uživatelé nejvíce spokojení?

Zdá se, že uživatelé EPALE jsou do značné míry spokojeni s různými funkcemi platformy. V detailech:88% (843) uživatelů zapojených do průzkumu hodnotilo kvalitu poskytovaných informací jako „dobrou“. Přibližně čtyři pětiny respondentů hodnotilo rychlost webu jako „dobrou“, což znamenalo nárůst ve srovnání s předchozími roky. Také multimediální prvky a rozložení webových stránek byly hodnoceny jako „dobré“, což znamená nárůst.Hledání informací relevantních dle jejich potřeb je pro mnohé i nadále hlavním podnětem zpětné vazby. Jsme rádi, že migrace platformy na Drupal 8 plánované na příští týdny bude obsahovat celkovou reorganizaci obsahu a vylepšenou funkci vyhledávání.

Rating of EPALE features.

S množstvím a kvalitou obsahu na stránce EPALE byla obecně vysoká míra spokojenosti.Průzkum byl cenným nástrojem, který nám umožnil získat  vaše rady a zpětnou vazbu, a to nám pomůže každý den se zlepšovat, aby bylo EPALE stále lepší a lepší.

Pokračujme v růstu a podporujme vzdělávání dospělých!

                    

Pokud máte zájem o podrobné výsledky průzkumu, můžete si stáhnout Report.

 

Login (17)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více