European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Работен документ „Професионално образование и обучение за по-добри умения, растеж и работни места“

Съобщението „Преосмисляне на образованието” подпомага държавите членки при определянето на обхвата на проблемите, относими към подобряване на ефективността на системите за образование и обучение. Настоящият Работен документ на службите на Комисията подчертава фактологичната основа за предложения за политика, изложени в Съобщението за професионалното образование и обучение (ПОО) и професионалните умения „Преосмисляне на образованието”. 

Resource Details
Автор на ресурса
Службите на Европейската комисия
Вид ресурс
Друго
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!