European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Slovakia.

Organizácie združujúca lektorov a kariérnych poradcov založená v roku 2012 zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status.  Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy. 

Pri realizácii vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi s praxou v oblasti, ktorú prednášajú.  Našim klientom stačí zadať dopyt na lektora alebo zadať dopyt na vzdelávanie a my sa postaráme o kvalitné školenie.  Naši členovia dostávajú pravidelne informácie z oblasti vzdelávania dospelých, čím sa snažíme zabezpečiť ich neustály rozvoj.  Klienti si môžu profil budúceho lektora/kariérneho poradcu pozrieť už pre vzdelávaním na našej stránke.  Naši členovia zároveň informujú klientov nielen svojich službách, ale aj o skúsenostiach, ktoré majú z oblasti vzdelávania dospelých.

Počas vzdelávania používame aktivizačné metódy a realizujeme interaktívne vzdelávanie. Pri tomto druhu učenia sa, účastníci vzdelávania sú aktívnymi realizátormi svojho vzdelávania, motivovaní cez vlastnú predchádzajúcu skúsenosť z pracovného alebo osobného života.

Na kurzoch LektorManažér ďalšieho vzdelávania a Kariérne poradenstvo pripravujeme účastníkov vzdelávania na plnohodnotný výkon týchto profesií. Skúškou overujeme kvalifikáciu LEKTOR  v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Ak Vás myšlienka a aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov oslovujú, staňte sa členom a využívajte členské výhody. Na stránke www.alkp.sk zverejnite zdarma svoj profil, informujte potenciálnych klientov o portfóliu svojich služieb a získajte tak pracovné príležitosti. My Vám budeme pomáhať odborne rásť a zabezpečovať pre Vás prácu. V prípade záujmu Vám poskytneme priestory učebne pre vlastné vzdelávacie a poradenské aktivity.

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, podporujúca sociálnu angažovanosť znevýhodnených osôb, ktorí majú členstvo v asociácii zadarmo. Jej poslaním je zabezpečovať kvalitnú prípravu lektorov v ďalšom odbornom vzdelávaní, podnecovať a podporovať profesionálny a odborný rast lektorov a kariérnych poradcov a rozširovať myšlienku potreby celoživotného vzdelávania. Ciele ALKP sú definované v Stanovách a Etickom kódexe ALKP.

Organisation Details
Area of activities / interests
Adult education provider

Bu kurumun ortak istekleri

Bu kurum için ortak talebi bulunmamaktadır.

Bir ortaklık mı istiyorsunuz?

Yardım etmek için buradayız! Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve ortak aramaya başlayın!