European Commission logo
Create an account
Organisation Details

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Slovakia.

Organizácie združujúca lektorov a kariérnych poradcov založená v roku 2012 zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status.  Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy. 

Pri realizácii vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi s praxou v oblasti, ktorú prednášajú.  Našim klientom stačí zadať dopyt na lektora alebo zadať dopyt na vzdelávanie a my sa postaráme o kvalitné školenie.  Naši členovia dostávajú pravidelne informácie z oblasti vzdelávania dospelých, čím sa snažíme zabezpečiť ich neustály rozvoj.  Klienti si môžu profil budúceho lektora/kariérneho poradcu pozrieť už pre vzdelávaním na našej stránke.  Naši členovia zároveň informujú klientov nielen svojich službách, ale aj o skúsenostiach, ktoré majú z oblasti vzdelávania dospelých.

Počas vzdelávania používame aktivizačné metódy a realizujeme interaktívne vzdelávanie. Pri tomto druhu učenia sa, účastníci vzdelávania sú aktívnymi realizátormi svojho vzdelávania, motivovaní cez vlastnú predchádzajúcu skúsenosť z pracovného alebo osobného života.

Na kurzoch LektorManažér ďalšieho vzdelávania a Kariérne poradenstvo pripravujeme účastníkov vzdelávania na plnohodnotný výkon týchto profesií. Skúškou overujeme kvalifikáciu LEKTOR  v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Ak Vás myšlienka a aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov oslovujú, staňte sa členom a využívajte členské výhody. Na stránke www.alkp.sk zverejnite zdarma svoj profil, informujte potenciálnych klientov o portfóliu svojich služieb a získajte tak pracovné príležitosti. My Vám budeme pomáhať odborne rásť a zabezpečovať pre Vás prácu. V prípade záujmu Vám poskytneme priestory učebne pre vlastné vzdelávacie a poradenské aktivity.

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, podporujúca sociálnu angažovanosť znevýhodnených osôb, ktorí majú členstvo v asociácii zadarmo. Jej poslaním je zabezpečovať kvalitnú prípravu lektorov v ďalšom odbornom vzdelávaní, podnecovať a podporovať profesionálny a odborný rast lektorov a kariérnych poradcov a rozširovať myšlienku potreby celoživotného vzdelávania. Ciele ALKP sú definované v Stanovách a Etickom kódexe ALKP.

Organisation Details
Area of activities / interests
Adult education provider
Página web de la organización

Búsqueda de socios por parte de esta organización

No se encontraron solicitudes de socios para esta organización.

¿Quieres formar parte de una asociación?

¡Estamos aquí para ayudar! ¡Haz click debajo y comienza a buscar socios!