Resource Details
RESURS

Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik har genomfört ett projektet Studielänken

Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik har genomfört ett projekt som heter Studielänken. Projektet riktade sig till elever med många olika typer av funktionsvariationer. Målet med projektet var bland annat att öka tillgängligheten till studier, skapa en mer inkluderande lärmiljö, öka antalet som fullföljer studierna samt skapa bättre rutiner för samverkan.

Projektet har genomförts med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, särskilda insatser på skolområde, SIS-medel

På SPSMs webbplats kan du ta del av rapporten och läsa mer om Studielänken.

Resource Details
Resursförfattare
Vuxenutbildningen, Örnsköldsviks kommun med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, särskilda insatser på skolområde, SIS-medel
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!