chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

 
 

Nationella supporttjänsterna - Sverige

The Swedish Council for Higher Education
Adress: 

Box 45093
104 30 Stockholm
Wallingatan 2,
Stockholm

Telefon: 
+46 (0)10-470 03 00
Fax: 
+46 (0)10-470 03 01
E-post: 
epalesverige(at)uhr.se
 • Organisationen
 • Arbetsprogram
 • Teamet
 • Vuxenutbildning i landet
 • Nationella intressenter

Universitets- och högskolerådet, UHR

UHR ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 230 anställda i Stockholm och Visby.

Verksamheten är till största del finansierad av uppdrag från lärosäten (60 procent) och av anslagsmedel (25 procent). Andra stora finansiärer är Sida och EU-kommissionen.


Antagning och studentstöd

UHR har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet. Kostnaderna för dessa uppdrag täcks av befintliga resurser eller ersättning från uppdragsgivaren, dvs. universiteten och högskolorna.

Information

UHR har som uppgift att informera om högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning. Läs mer på UHR:s webbplats studera.nu. UHR har även som uppgift att informera om utländska eftergymnasiala utbildningar.

Bedömning av utländska utbildningar

UHR ansvarar för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå och för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och konventioner om erkännande av utländska utbildningar. Vi är behörig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Internationellt samarbete och mobilitet (www.utbyten.se)

UHR är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall. Myndigheten ska administrera dessa program och besluta om deltagande och bidrag i fråga om dessa program. Vi administrerar även internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner. Dessutom är vi ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass). Den internationella avdelningen på UHR är även nationell kontaktpunkt för EPALE.

Information

UHR har som uppgift att informera om de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom utbildningsområdet. Läs mer på UHR:s webbplats utbyten.se.UHR har även som uppgift att informera om internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring i andra nordiska länder. Läs mer på UHR:s webbplats utbyten.se.

Uppföljning och analys

UHR ansvarar för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

Främjande uppgifter

UHR ska stimulera intresset för högskoleutbildning och främja breddad rekrytering till högskolan. Vi ska även arbeta för att inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsprogrammet gäller för 2017/2018 och utgångspunkten för alla NSS Sveriges insatser är att EPALE är den digitala plattform för vuxnas lärande i Europa som relevanta aktörer söker sig till.

NSS Sverige samarbetar med olika nationella nätverk av myndigheter och organisationer inom vuxnas lärande.

Policyfokus kommer att läggas på basfärdigheter och övergången från utbildning till arbetsliv. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt vägledare för samtliga sektorer inom vuxenutbildningsområdet.

NSS Sverige samarbetar med andra NSS för EPALE (främst de som också är ansvariga för Erasmus+). Fokus ligger huvudsakligen på de nordiska länderna eftersom det finns en lång tradition av samarbete på vuxenutbildningsområdet.

Planerade resultat:

 • NSS Sverige deltar på 30 möten per år runt om i Sverige

 • Utöka EPALEs ambassadörsgrupp

 • Fortsatt arbete med EPALEs referensgrupp

 • Fortsatt samarbete med Erasmus+ och Nordplus vuxen exempelvis vid uppstartsmöten

 • Ta fram informationsmaterial riktat mot vuxenutbildningsområdet

 • Publicera på EPALE olika typer av dokument, ett resultat från möten med vuxenutbildningsaktörer

 • Skapa stöddokument för deltagande inom Erasmus + och andra nordiska program

 • Bidrag till portalens diskussionsforum

Kontakta oss på: epalesverige@uhr.se

Helena Wallinder

Koordinator EPALE

helena.wallinder(at)uhr.se

Sanna Holmkvist

Expert på vuxenutbildning, samordnare för vuxenutbildningen på Internationella avdelningen, UHR,

sanna.holmkvist(at)uhr.se

Jenny Lindström

Expert på yrkesutbildning, Handläggare för Atlas och Nordplus vuxen

jenny.lindstrom(at)uhr.se

Sverige har sedan 1960-talet intagit en tätposition i västvärlden i fråga om satsningar på vuxenutbildning. Tillkomsten av skolväsendet för vuxna och de studiesociala reformerna vid mitten av 1970-talet innebar ett fullföljande av den tradition som grundlagts genom det folkligt förankrade studie- och bildningsarbetet inom folkbildningen. Skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.


Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper motsvarande dem som ungdomar kan få i gymnasieskolan.

Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar även till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande kunskaper i läsning och skrivning sådana färdigheter.

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Särskild utbildning för vuxna syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper motsvarande dem som ungdomar kan få i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Yrkeshögskolan

Utbildningar inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. Utbildningarna ska präglas såväl av stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. Utbildningarna ska vidare utvecklas och bedrivas av arbetsliv och utbildningsanordnare i samverkan. En anordnare ska efter ansökan hos Myndigheten för yrkeshögskolan kunna få statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen.

Folkbildningen

Folkbildningen har en lång tradition i svenskt samhällsliv och ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Till folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund.